پارس ناز پورتال

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

عکس نوشته های من یه مرداد ماهی ام

در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل مرداد ماهی ها را می‌بینیم. ماه تیر هم بـه پایان رسید و مرداد داغ از راه رسید. مرداد ماهی ها همانند این ماه تابستانی روحیه گرم دارند، آن ها عمدتا شوخ، لجباز و بزرگ بین هستند. سمبل ماه مرداد یا «اسد» شیر می باشد و رنگ این ماه طلایی اسـت، ستاره متولدین این ماه خورشید اسـت و شماره شانس انها یک می‌باشد. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس پروفایل و عکس نوشته در مورد مرداد ماهی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

در جمعی حرف ازآن شد کـه:

آخر انسان‌ ها از نسل میمون ها هستند یا نه؟

از یکی پرسیدند نظر شـما چیست؟

گفت: مـن بحث هاي علمی را نمی دانم

تنها این موضوع را میدانم:

آنهایی کـه معرفت و وفا دارند

از نسل شیر هستند و بس

حکومت شیرهای مردادی آغاز شد

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

بـه سلامتی همه ی شیرهای مردادی

همـه ماده شیرهای جنگجو و شکارچی

و همـه شیرهای نر با ابهت و وفادار

یه مردادی نمی تونه عوضی و نامرد باشه

چون ماه اون «اسده» و ستارش یه شیره

چون رنگش طلایی و خالصه

چون تـو ذات شیرها عوضی بودن نیست

یه مردادی ممکنه بدن ضعیفی داشته باشه

اما از درون درون همیشه یه شیره طلاییه

بـه سلامتی همه ی نر و ماده هاي مردادی

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

یه شیر برای اثبات قدرتش

نیازی بـه جنگیدن با هر:

شغال و کفتاری رو ندارد

همان نگاهش کافیست

یه مردادی نیازی نداره با هرکسی

دهن بـه دهن بشه یا دعوا کنه

می دونی چرا:

چون شیر فقط با شیر و ببر می جنگه

نه با شغال و گرگ و کفتار

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

آقا میگن اصلا:

جنگل بـه سلطانش می نازه و

تقویم هم بـه مردادش

مرداد یعنی غرور، یعنی حرف خودش

یعنی لجباز و یه دنده

مردادی یعنی دلبر و تـو دل برو!

شاید مخاطب خاص نداشته باشه

اما دلبری کردن رو خیییییلی خوب بلده

امروز 31 تیرماهه، خرچنگ ها دارن می‌رن و.

شیرهای مغرور و دلبر و لجباز مردادی دارن میان!

پرچم ها رو با خودتون آوردین یا نه؟

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

مـن همونیم کـه خودم میخوام

نه اونی کـه تـو میخوای

چون مـن زاده ي مردادم…

مـن یه شیر رام نشدنی ام

باید شیر باشی تا بتونی کنارم بمونی

بالا بودن تـو ذات منه، تـو تک تک سلول هاي بدنم!

مـن یه مردادیه مغرورم، مـن اوج حرارت تابستونم!

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

مردادی یعنی واقعی ترین رفیق

مردادی یعنی یه عاشق پاک باز

مردادی یعنی یه دل پر از درد، یه لب خندون و شاد

مردادی یعنی اوج آرامش، چـه عشق، چـه رفاقت

مردادی یعنی جذابیت بدون فتوشاپ

مردادی یعنی اوج حرارت و گرما

مردادی طلایی ترینه، عیارش خیلی بالاست

مردادی یعنی: مـن همیشه هستم

چـه دوستم باشی، چـه عشقم

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

منه مردادی

آن قدر بخشنده هستم کـه

بتونم یک نفر رو ببخشم

اما اونقدرا هم احمق نیستم کـه

دوباره بـه همون آدم اعتماد کنم

مـن گلوله اضافی بـه کسی نمی دم کـه…

یه دفعه خطا زده و نوبت فرصت جدیده!

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

وقتی یه مردادی دیگه باهات بحث نمی کنه

یعنی داره دل دل می کنه کـه…

باید بره یا بمونه

ارجمند! اگر صداقت نداری

دور مـن پرسه نزن

مـن نه دروغگو ام، نه نابکار

و نه از دروغ گو و نابکار خوشم میاد!

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

منه مردادی، کاربرد ریاضی رو خوب بلدم

البته روی آدما نه روی کاغذ!

همونجوری کـه خودم بـه توان رسوندمت

همونجوری هم بلدم ببرمت زیر رادیکال

خوب بلدم جذر بگیرم و کوچولوت کنم

بنابر این: با منه مردادی مهربون و صادق باش، مرسی.

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

یه مردادی اگه زود وابستت شد

اگه زود گفت دوستت دارم

اگه زود از آینده و زندگی و… حرف زد

فک نکن، آدم ندیدست

یا این کـه خیلی تنها و بی کس شده!

نه! مردادیا همشون اینجوری هستن

چرا؟؟؟ چون همه ی رو مثل خودشون میبینن

چون تـو ذاتشون رفیق نیمه راه وجود نداره

شیرهای مردادی چـه دختر و چـه پسر

چـه کوچیک، چـه جوون، چـه میانسال و پیر

هر چی کـه باشه، همیشه تا آخرش هستن!

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

45 عکس تبریک پروفایل مرداد ماه + اس ام اس های زیبا درمورد مردادی ها

پسرهای مردادی:

اول معرفت بودن، بعد دست و پا در آوردن

دخترای مردادی:

اول شجاع و مهربون بودن، بعد دست و پا در آوردن

مـا مردادیا کلا کمال گرا هستیم

یعنی کمال گرایی تـو ذات ماست، واس ماس

از گفتن خصوصیات اخلاقی و رفتاری کـه بگذریم

می مونه ظاهر مـا مردادی ها

مـا مردادی ها در هر 4 نژاد انسانی:

بـه شدت جذاب و کاریزماتیک هستیم

مرحوم هیتلر زیر نظر مـا کاریزما پیدا کرد

مـا اهل مخ زدن و کراش زدن و… نیستیم

مـا مردادی هاي جذاب و کاریزماتیک

بطور ذاتی دل میبریم، میگی نه؟

از یوزارسیف عزیز مصر بپرسید:

چرا زلیخا دنبالت کرد؟

 

اختصاصی از بخش سرگرمی سایت پارس ناز