پارس ناز پورتال

قاصدک 24

5 راه برای افزایش اعتماد به نفس خانم ها

5 راه برای افزایش اعتماد به نفس خانم ها

5 راه برای افزایش اعتماد به نفس خانم ها 

خانم ها توجه داشته باشید کـه شـما بعنوان فرشته هاي آسمانی در زمین هستید و باید قدر خودرا بدانید تا بتوانید با لذت زندگی کنید. تک تک مـا برای خودمان داستانی داریم. داستانی درباره این‌کـه چـه کسی هستیم، چـه میکنیم و دلیل کارهایی کـه انجام می‌دهیم چیست. بعضی از مـا داستان واقعی خودمان را می‌گوییم.

 

مـا بـه سختی از لاک خود بیرون می‌آییم و هر چیزی کـه با روح مان سازگار نباشد را رد می‌کنیم. همه ی مـا انسانها دمدمی و گاهی اوقات عجیب هستیم اما مخلوقاتی دوست داشتنی هستیم کـه از دنیا مکانی شگفت انگیز برای زندگی می سازیم. اما برخی دیگر داستان خودرا از دید دیگران بازگو می‌کنند. انها خودشان را بر اساس دیدگاه هاي دیگران قضاوت می‌کنند.

 

انها طوری زندگی میکنند کـه دیگران میخواهند بهمین دلیل فراموش می‌کنند کـه چـه کسی هستند و میخواستند چـه کسی باشند.آن چیزی کـه هستید یک راز یا معما نیست بلکه بسیار ساده اسـت: شـما یک فرد زیبا و شگفت انگیز هستید. اگر درباره آن چیزی کـه هستید شک دارید با این ۵ مورد خودتان رابه یاد بیاورید.

 

نفس عمیق بکشید

زندگی همیشه خوشگذرانی و آسایش نیست بلکه لحظاتی هم هست کـه متوجه می‌شوید هیچ کاری برای رشد خود نکرده اید. این لحظات عادی هستند و طبق معمول روزهایی هستند کـه برای امتحان کردن مـا پیش می‌آیند. در واقع فرصتی هستند کـه باعث می‌شوند از خودمان فرد بهتری بسازیم. وقتی احساس کردید کـه اینروزها بشما فشار می آورند نفس عمیق بکشید. این مشکلات و آزمایش ها بخشی از زندگی هستند کـه از شـما فردی قوی می سازند.

 

لبخند بزنید
آیا میدانستید لبخند زدن باعث می‌شود انسان شادی باشید؟ درست اسـت همین حالا هر جا کـه هستید حتماً آنرا امتحان کنید. مـن درباره حرکت کوچک لب ها حرف نمی‌زنم بلکه درباره دهان کاملا باز و دندانهای بیرون زده حرف میزنم. لبخندی کـه چشم ها رابه رقص در بیاورد. فکر کنم متوجه شدید. بـه مدت ۵ ثانیه در همین حالت بمانید. اکنون چـه احساسی دارید؟ حتی در بدترین روزها هم می‌توان دلیلی برای لبخند زدن پیدا کرد.

 

شـما زیبا هستید
شـما زیبا هستید. مهم نیست چقدر لاغر باشید یا چاق مهم این اسـت کـه زیبا هستید. بـه هیچکس حتی خودتان اجازه ندهید غیر از این رابه شـما بگوید. بجای این‌کـه بـه انتقادهای دیگران تمرکز کنید بـه واکنش خودتان در آینه نگاه کنید و از این‌کـه مخلوقی زیبا هستید لذت ببرید. شـما یک الهه جذاب، شگفت انگیز و منحصر بـه فرد هستید و این را برای همیشه بخاطر داشته باشید. هیچ بشری مشابه اندام، پوست و چشم هاي شـما را ندارد.

 

اگر امروز مدل مو هاي تان را دوست ندارید یکی از چیزهایی کـه در خودتان دوست دارید پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید. با این روش بـه قدری خودتان را دوست خواهید داشت کـه دل تان می‌خواهد خودتان را در آینه ببوسید.

 

شـما قوی هستید
در زندگی لحظات سختی هم وجوددارد کـه شاید تحملش را نداشته باشید. بعنوان مثال شاید این لحظات در اثر ترک یک رابطه ایجاد شود یا در اثر یک مشکل مالی. در مقابل این مشکلات چـه میکنید؟ آیا بـه خودتان می پیچید و از زیر پتو بیرون نمی‌آیید؟ اینطور نیست. شـما هوای خودتان را می‌گیرید و بـه راه تان ادامه می‌دهید

 

و خیلی زود متوجه مشکل میشوید. چرا؟ چون در درونتان یک مبارز درونی دارید. این مبارز درونی بـه شانه هاي شـما می‌زند و بـه یادتان می آورد کـه نباید عقب بنشینید. او می‌داند کـه شـما میتوانید با تمام مشکلاتی کـه در مقابل تان وجوددارد مبارزه کنید.

 

خودتان را دوست داشته باشید شـما هیچ عیب و نقصی ندارید
واقعیت این اسـت کـه شـما هیچ عیب و نقصی ندارید. آیا دوستی دارید کـه با شـما رفتار درستی ندارد؟ فراموشش کنید. کسانی کـه شـما را قضاوت می‌کنند و اعتماد بـه نفس تان را از شـما می‌گیرند فراموششان کنید. شـما عالی هستید و باید همه ی چیز خودتان را دوست داشته باشید. تمام نقص ها و تمام ویژگی هاي ذاتی کـه دارید.

 

شـما بی نظیر هستید و استحقاق دوست داشتن و عشق را دارید. پس آنرا از خودتان دریغ نکنید. بدون هیچ پوزش و بهانه اي خودتان را دوست داشته باشید تا بتوانید دیگران را هم دوست داشته باشید.