پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند 

دختران روسی در زمینه مدلینگ در تمام جهان شهرت دارند و اکنون 8 نوجوان را به شما معرفی می کنیم که در ابتدای راه قرار دارند اما توانسته اند که در  تمام دنیا چهره ای شناخته شده پیدا کنند. دختران روسی به پوست سفید و چهره جذاب شهرت دارند.

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

ناتالیا وادیانوا

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

ساشا لوس، مدل روسی در نمایش مد در پاریس

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

کاتیا گریگورییوا، مدل روسی در نمایش مد Victoria’s Secret

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

ولادا روسلیاکوا، مدل روسی در نمایش مد در پاریس

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

ساشا پیووواروا، مدل روسی کلکسیون لباس ژان پل گوتیه را در نمایش مد در پاریس عرضه می کند

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

آنا ویالیتسینا، مدل روسی

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

ناتاشا پولی، مدل روسی در 68 ـ مین جشنواره سینمایی بین المللی کن

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

ماشا نووسلوا، مدل روسی

8 دختر مدل نوجوان روسی که جهان را مجذوب کرده اند

آنا سلیوزنوا، مدل روسی در نمایش مد در پاریس