پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

ابیشک باچان همسر آیشواریا همیشه علاقمند به فوتبال بوده است و چندین بار نیز آیشواریا و دخترش آرادهیا نیز در کنار او دیده شدند.

 

ابیشک باچان همسر آیشواریا رای همیشه علاقمند به فوتبال بوده است و چندین بار نیز آیشواریا و دخترش آرادهیا نیز در کنار او دیده شدند. در جدیدترین مسابقه ی ابیشک، همسرش آیشواریا نیز او را همراهی می کند.

 

 افراد مشهور دیگری از جمله امیرخان و خانواده اش، هریتک روشن، تیگر شروف و دیگر ستاره های بالیوودی نیز همراه با او حضور دارند.

 آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

آیشواریا و همسرش ابیشک هنگام برنده شدن تیم

 آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

هم تیمی های ابیشک باچان

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

آیشواریا رای و دختر کوچکش آرادهیا

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

ابیشک باچان و امیرخان

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

امیرخان و پسرکوچکش ازاد 

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

کایران رائو همسر امیرخان و پسرکوچکشان ازاد

  آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

ابیشک در حین بازی با ازاد کوچک

آیشواریا در حال تشویق همسر خود در زمین فوتبال +عکس

هریتک روشن، امیرخان و ابیشک باچان

 

 

 

 

منبع: پرشین وی