پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جنجال پخش تصاویر ساخت کعبه جعلی در نیجریه

جنجال پخش تصاویر ساخت کعبه جعلی در نیجریه

ساخت کعبه جعلی و مکه در نیجریه جنجالی شد. مسئولین این کشور برای جلوگیری از رفتن حجاج به عربستان در نیجریه اقدام به ساخت مکه و کعبه کردند.

 

جنجال پخش تصاویر ساخت کعبه جعلی در نیجریه

 

کشور نیجریه در آفریقا با ساخت خانه خدا و طواف حجاج از رفتن حجاج به عربستان جلوگیری کرده و مخارج آن را صرف فقرا و نیازمندان خود کرده است.

 

جنجال پخش تصاویر ساخت کعبه جعلی در نیجریه