پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز,یک خلاق مجسمه ساز  و شیشه گر به نام اسکات Bisson از 19 سال پیش در حرفه شیشه گری مشغول به کار است

 

در بین مجسمه ها و ساخته های شیشه ای این هنرمند حیوانات شیشه ای شگفت انگیزی وجود دارد که با ترکیب رنگ های زیبا این حیوانات شیشه ای را ساخته است. شما در ادامه این حیوانات شیشه ای زیبا و تماشایی رو مشاهده می کنید

 

دراین دوران مجسمه ها و اشکال بسیار زیادی علاوه بر کارهای روزانه و معمول خود ساخته سات و نمایشگاهی از این ساخته ها و مجسمه های شیشه ای خود ایجاد کرده تا همه مردم از هنر او دیدن کنند.

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز

عکس های جالب حیوانات شیشه ای شگفت انگیز