پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا حشرات دریاچه ای نوعی از حشرات هستند که هر سال در این موقع از سال به مکان هایی که دارای دریاچه و مناطق رطوبتی و همچنین دارای تغذیه ای مناسب باشد حمله ور میشوند.و چه جایی بهتر دریاچه ی واینبگ در ایالت ویسکانسین امریکا؟اکثر سالها این حشرات در روز مادر (میلادی) که هفته پیش بود به این منطقه میرسیدند

ولی به دلیل سرمای شدید زمستان گذشته حرکت انها با تاخیر روبرو شد و یک هفته دیر تر به این منطقه رسیدند.یکی از مزرعه داران منطقه که تجربه ۲۷ ساله در انجا دارد میگوید که وقتی که ان ها در اینجا هستند سکنه باید برای خروج با چشمان نیمه باز حرکت کنند و از پوشیدن لباس های با رنگ روشن خودداری کنند چون امکان دارد انها را گیاه اشتباه بگیرند.

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

اگر این کا ها را انجام بدهند این حشرات کار زیادی با انها ندارند و به کار خودشان میرسند.از انجایی که این حشرات دهان ندارند پس به هیچ وجه کسی نگران گاز گرفتن انها نیست.یکی از کارشناسان اب گفته است که به دلیل گرمای مطلوب این هفته احتمالا زاد و ولد انها نسبت به سالهای گذشته در این روز ها بیشتر باشد.

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

برعکس افت ها که باعث انتقال میکروب و ویروس ها میشوند و مزارع را نابود میکنند این حشرات نه تنها ضرری ندارند بلکه یکی از سدمند ترین حشرات کره زمین نیز هستند.انها یکی از اصلی ترین منابع تغذیه برای ماهی ها دریاچه و همچنین پرندگانی که در حال تغذیه نوزتدانشان هستند محسوب میشوند.

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

حمله میلیون ها حشره به ویسکانسین امریکا

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)

حمله میلیون ها حشره به یکی از شهرهای آمریکا (عکس)