پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عاقبت زیادی فک زدن با موبایل

عاقبت زیادی فک زدن با موبایل
عاقبت زیادی فک زدن با موبایل در این تصاویر، زنی از یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا در حال صحبت کردن با تلفن همراه خود است که به دلیل بی توجهی به بسته شدن درب اتوبوس، سرش لای در گیر می کند.
 
عاقبت زیادی فک زدن با موبایل
 
عاقبت زیادی فک زدن با موبایل