پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اثرات بد موبایل

اثرات بد موبایل

اما آیا می دانید که در حال حاضر تحقیقات بسیار زیادی برای بررسی تاثیرات منفی تلفن همراه درسلامت انسان در حال انجام است ؟

موبایلها میزان باروی مردان را کاهش می دهند

در یکی از تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۷ توسط کلینیک کلیولند انجام شد ، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که اسپرم مردهایی که هر روز حدود ۴ ساعت یا بیشتر از تلفن همراه استفاده می کنند در مقایسه با مردانی که اصلا از موبایل استفاده نمی کنند ، ضعیف تر است. بنابراین تلفن های همراه در کاهش میزان باروری مردان تاثیر گذار هستند.

تاثیر موبایلها بر روی کودکان

استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت عمومی مدارس در یو سی ال ای می گوید ، بچه ها بیشتر از بزرگسالان در معرض خطر تلفن های همراه قرار دارند زیرا سیستم عصبی آنها در حال شکل گیری است .او در ادامه فاش کرد که استفاده بیش از حد از تلفن همراه توسط کودکان و نوجوان ، روی سیستم عصبی آنها تاثیرات منفی می گذارد و بنابراین درعملکرد مغز و یادگیری آنها نقش دارد.