پارس ناز پورتال

قاصدک 24

افزایش عمر با خوردن ماهی

افزایش عمر با خوردن ماهی

ماهی
«دوكوزاهگزانوئیك اسید» موجود در ماهی به طور جدی در كاهش خطر مرگ ناشی از بیماری های كرونر قلبی تاثیر دارد.

محققان علوم پزشكی اعلام كردند افراد شصت و پنج ساله و بالاتر كه میزان مصرف ماهی در آنان بالاست به طور متوسط ، دو سال بیشتر از همسالان خود، عمر می كنند.

دانشمندان می گویند كسانی كه میزان اسید چرب «امگا 3» در بدنشان بالا است به طور كلی به میزان بیست و هفت درصد كمتر از دیگران در خطر مرگ قرار دارند و میزان خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی در آنان، سی و پنج درصد كمتر از كسانی است كه «امگا 3» در بدنشان كم است.

محققان دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد می گویند با بررسی شانزده ساله بر روی دو هزار و 700 آمریكایی شصت و پنج ساله و بالاتر به این نتایج دست یافته اند.

محققان می گویند مصرف برخی انواع ماهی همچون قزل آلا، ماهی تن، سالمون، ساردین،‌ شاه ماهی و ماهی خال دار، خطر مرگ را به كمترین میزان ممكن كاهش می دهد.

دانشمندان می گویند «دوكوزاهگزانوئیك اسید» موجود در ماهی به طور جدی در كاهش خطر مرگ ناشی از بیماری های كرونر قلبی تاثیر دارد.

همچنین ماده «ایكوزا پنتانوئیك اسید» موجود در ماهی، به كمتر شدن خطر مرگ ناشی از بیماری های غیر قلبی كمك می كند.

استادیار بخش همه گیرشناسی دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد می گوید: یافته های ما نشان می دهد مصرف روغن ماهی به كاهش بیماری های قلبی عروقی كمك می كند و در نهایت به افزایش طول عمر اشخاص می انجامد.

دكتر داریوش مظفریان افزود: مصرف ماهی دست كم باید دو وعده در هفته باشد تا این نتایج حاصل شوند.