پارس ناز پورتال

قاصدک 24

انواع مسمومیت های غذایی و علائم ان

انواع مسمومیت های غذایی و علائم ان

ممکن است اینگونه مسمومیت ها به علت مصرف خوراکی های آلوده به باکتری‏ها و یا آلوده به توکسین هایی که توسط باکتری ها در زمان حضور آنها در غذا تولید شده اند ایجاد گردند…

مسمومیت های غذایی

ممکن است اینگونه مسمومیت ها به علت مصرف خوراکی های آلوده به باکتری‏ها و یا آلوده به توکسین هایی که توسط باکتری ها در زمان حضور آنها در غذا تولید شده اند ایجاد گردند.


• انواع مسمومیت های غذایی:

مسمومیت غذایی توسط خود باکتری اغلب توسط باکتری های وابسته به گروه حصبه که معمولاً در ارتباط با احشام دیده می شوند بروز می کند .شروع علایم ممکن است ناگهانی و یا پس از چند روز تاخیر باشد.مسمومیت با توکسین ها (سموم ترشحی از باکتریها)به طور شایع و در اثر سموم تولید شده توسط گروه استافیلوکک ها دیده می شود.معمولاً علایم آن به سرعت ظاهر شده پیشرفت می نماید. این علایم احتمالاً ظرف مدت دو الی شش ساعت پس از مصرف غذای آلوده ظاهر می شود.
مبحث شوک،استفراغ و اسهال را نیز مطالعه نمایید.

• علایم تشخیصی زیر ممکن است دیده شوند:
– تهوع و استفراغ
– درد های کرامپی(پیچشی) در شکم
– اسهال(احتمالاً اسهال خونی(
– سر درد و یا تب
– علایم حاکی از شوک
– کلاپس (سقوط بر زمین)

• پیشگیری از مسمومیت های غذایی:

– از ذوب کامل انواع گوشت های منجمد شده(منجمله گوشت ماکیان منجمد شده)قبل از شروع به پخت مطمئن باشید.
– انواع گوشت ها (منجمله ماکیان و ماهی ها) و تخم مرغ را برای کشته شدن باکتری های مضر به خوبی بپزید.
– هرگز غذا را برای مدت طولانی به حالت نیمه گرم قرار ندهید چرا که احتمال تکثیر باکتری ها بدون ایجاد علایم واضح آلودگی وجود خواهد داشت.
– دستهای خود را قبل از تدارک غذا به خوبی بشویید.
– در صورت وجود جراحات در دستهای خود آنها را به خوبی با پانسمان ضد آب پوشانده و حتماً از دستکش استفاده کنید.

• اهداف درمانی:

– تشویق بیمار به استراحت
– دریافت کمکها یا مراقبتهای پزشکی
– نوشانیدن مقادیر نسبتا زیاد مایعات ملایم به بیمار

• اقدامات:
-1به بیمار کمک کنید تا دراز کشیده و استراحت کند و مصدوم را گرم و در آرامش نگه دارید.
-2 از یک پزشک مشورت بگیرید.
-3 به او مقدار نسبتاً زیادی مایعات(مایعاتی چون آب،آب میوه رقیق تازه و یا چای کمرنگ)دهید.یک ظرف نیز برای استفراغ در اختیار او قرار دهید.اگر حال او بدتر شد با اورژانس تماس بگیرید.