پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چنتا بچه داشته باشم؟

چنتا بچه داشته باشم؟

از نظر بیشتر خانواده ها یك فرزند كافی نیست. اما برخی والدین صادقانه اظهار می‌كنند كه تصمیم به داشتن دومین فرزند بیشتر به خاطر فرزند اول است، نه خواست خود والدین. خیلی از مردم معتقدند برای این كه كودك ننر بار نیاید، به خواهر و برادر نیاز دارد و والدینی را كه مخالف این طرز فكر هستند، خودخواه می‌دانند.

سیلویا هـ، طراح جواهرات و مادر نیك 6 ساله، می گوید: «داشتن فرزند دوم فقط به این بهانه كه فرزند اول تنها نباشد، وحشتناك است. هیچ وقت نخواسته ام فرزند دیگری داشته باشم. نیك كودك بی نظیری است. خوب می خوابد، با استعداد و باهوش است. نظر من را بخواهید، بعد از اولی دیگر بچه‌دار نشوید. ما هم از سبك زندگی مان راضی هستیم، هم آن را تحت كنترل داریم.  قبول چنین چیزی به این خاطر كه بسیاری از مردم این طور فكر نمی‌كنند، كار

دشواری است. دیگران فكر می كنند كه ما خود خواه هستیم.» سیلویا در مورد مسئله هم بازی می گوید كه نیك ارتباطات زیادی با دوستان، عمو زاده ها و همكلاسی هایش دارد. به كسانی كه فكر می‌كنند سیلویا از لذت داشتن خواهر و برادر بی خبر است، باید بگویم كه خودش چهار خواهروبرادر داشته و آنها هنوز به هم خیلی نزدیك هستند.


به نظر می رسد كه نتیجه تحقیقات نیز از نظر سیلویا حمایت كند. طبق گفته بیل مك كیبن، نویسنده شاید یك فرزند: مباحث فردی و محیطی درباره خانواده های تك فرزند، تحقیقات نشان می‌دهد كه عملكرد تك فرزندها در مدرسه به ویژه در علوم، ریاضیات و ادبیات بهتر است؛ آنها دوستان بیشتری دارند و نسبت به نقش های جنسیتی در مقایسه با كودكانی كه در خانواده های بزرگ‌تر زندگی می كنند، انعطاف پذیری بیشتری دارند. بنابراین اگر فكر

می كنید كه می خواهید همان یك فرزند را داشته باشید و دوست دارید با برخی از والدین هم عقیده با خود صحبت كنید، به تابلو اعلانات مربوط به والدین تك فرزند مراجعه و نظر خود را درباره سوال «چند فرزند می خواهید داشته باشید»، بیان كنید.