پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چه مدت طول می كشد تا یك نفر باردار شود

چه مدت طول می كشد تا یك نفر باردار شود

تعیین اینكه چه مدت طول می كشد تا یك نفر باردار شود، دشوار است. عواملی مانند سن، سلامت عمومی و سلامت دستگاه تناسلی، زمان آمیزش و لقاح، همگی بر احتمال حامله شدن شما تاثیر می گذارند..

با این حال، آمارهای كلی زیر می تواند تا حدودی بیانگر مدت زمان لازم برای حامله شدن باشد. زوجهای طبیعی و سالم در هر دوره یك ماهه، 25% احتمال باردار شدن دارند؛ كه اگر یك دوره یكساله را برای آنها در نظر بگیرید، شانس حامله شدن آنها (در طول دوازده ماه) بین 75 تا 85 درصد می شود. با این حال، این مدت ممكن است برای برخی از زوجهای كاملا سالم و طبیعی، بیشتر از یكسال نیز طول بكشد.

شما می توانید با تعیین زمان دقیق تخمك گذاری، همچنین با افزایش آگاهی خود در مورد تغییرات هورمونی و فیزیكی كه در هر ماه در بدن شما رخ می دهد، احتمال حامله شدن خود را افزایش دهید.