جستجو در پارس ناز

عوارض رها کردن رژیم و گرفتن دوباره

مجموعه : رژیم و تغذیه
عوارض رها کردن رژیم و گرفتن دوباره

رژیم یویو رژیمی است که فرد برای مدتی رژیم گرفته سپس ان را رها کرده ومجدد رژیم میگیرد واین رویه همچنان تکرار میشود.

فرد سالم حاضر نیست که در حالت گرسنگی سفره را ترک کند یا به رختخواب برود.یک تحقیق نشان داده است کسانی که همیشه در رژیم هستند بیشتر از بقیه در معرض ابتلا به حملات قلبی-فشار خون بالا ودیابت هستندجالب است بدانید سایر تحقیقات هم این مطلب را تایید میکنند.

هرگاه وزن بدن شما به شدت زیاد شودمقدارزیادی چربی میسازدکه این چربی اضافی با مسدود وسفت کردن رگهای بدن احتمال حملات قلبی وفشار خون را افزایش میدهد.
کاهش سریع وزن هم تشکیل سنگهای صفراوی را افزایش میدهد.

کبد فرایندهای ناشی از متابولیسم را از جریان خون گرفته انهارا به صفرا تبدیل کرده ودر کبد ذخیره میکند.صفرا دارای کلسترل است که باعث تشکیل سنگهای صفراوی میشود.اسیدهای صفراوی با محلول کردن کلسترل مانع از تشکیل این سنگها میشود.این اسیدها از غذاهایی که میخوریم تشکیل میشود.کاهش دریافت غذا از تشکیل اسیدهای صفراوی توسط کبد جلوگیری کرده وباعث میشود کلسترل به سنگ تبدیل شود.


تحقیق دیگر نشان میدهد رژیم یویو سرطان رحم-سینه وپرستات را گسترش میدهد.در این تحقیق یک پزشک به مدت 3روز پیاپی 3هرمون مشابه استروژن را به موشها تزریق کرد.تباهگزاکلروسلیکوهگزان شکلی از استروژن است که در بافت چربی ذخیره میشود.DDTنیز یک حشره کش استروژن است که در بافت چربی جمع

میشود.بتاHCHشکل دیگری از استروژن است که در یک نوع حشره کش بنام Lindaneوجود دارد.هر 3 استروژن بالایی باعث رشد لایه های داخلی رحم میشود.بیشتر این استروژن ها بصورت چربی در بدن ذخیره میشوند.
وقتی حیوان گرسنه است چربی های بدن تجزیه شده و استروژن به داخل خون رها میشود در این هنگام DDTدر بافت چربی باقی میماندولی ترکیب حشره کشLindaneاز بافت چربی به داخل جریان خون ازاد شده وباعث بزرگ شدن رحم میشوند.بنابراین میتوان دریافت که گرسنگی بیش از حد ونخوردن غذا سطح استروژن خون را افزایش داده و ابتلا به سرطان سینه ورحم را در زنان افزایش می دهند.