جستجو در پارس ناز

گرسنگی کشیدن دلیل بر لاغر شدن ؟

مجموعه : رژیم و تغذیه
گرسنگی کشیدن دلیل بر لاغر شدن ؟

کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی گفت:گرسنگی بیش از حد نه تنها فرد را لاغر نمی کند بلکه اثر معکوس نیز دارد وباعث چاقی میشود.به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشکی فروزان صالحی افزود:وقتی بدن خیلی گرسنه میماند اگر مقدار کمی غذا در اختیارش قرار گیرد ان را به چربی

در اورده وذخیره میکند تا در اینده اگر گرسنه ماند از ان تا مدتی بتواند استفاده کند.وی ادامه داد:چنانچه افراد خودرا گرسنه نگه دارند بدن برای حفظ خود چربی ذخیره میکند که این امر منجر به چاقی میشود همچنین گرسنگی سبب میشود تا قدرت یادگیری فرد کم شود.صالحی ادامه داد:معمولا کودکان از بدو تولد تا 18سالگی به دلیل انکه در سنین رشد هستند نیاز به دریافت مداوم ومناسب مواد غذایی دارند در نتیجه در این سنین اگه کودکان چاق بودند لازم است که تحرک بدنیشان را بالا ببرند وعادات بد غذایی را نیز ترک کنند.