پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جدال با سوزاندن کالری

مجموعه : رژیم و تغذیه
جدال با سوزاندن کالری

همه اش تقصیر این کالریهای اضافی است که نمیسوزند وروی هم جمع میشوند واینگونه میشود که چاقی کلید میخورد.اما همیشه راه هایی برای خلاصی از این کالری های مزاحم هست.

برای رهایی از چاقی تنها کافی است که متابولیسم بدن را افزیش دهید تا کیلوهای اضافی را اب کنید.برای رسیدن به این منظور کارهای ساده ای است که میتواند در طول روز کالری کشون کند.با این کارهای ساده نتایجی حاصلتان میشود که 20دقیقه ورزش سنگین در هفته برایتان به حاصل می اورد.پس این کارها را در برنامه روزانه خود جای دهید.

زنبیلتان را بردارید وبروید خرید:زمانی که به خرید میروید یا در مراکز تجاری می گردید 200 کالری میسوزانید.
سکان اشپزخانه را به دست بگیرید:زمانی که به اشپز خانه میروید تنها امر اشپزی را انجام نمیدهید و خواه نا خواه تمیز کاری هم صورت می گیرد فقط یادتان باشد غذای چرب و چیلی ممنوع است.
بعد از شام قدم بزنید:بعد از شام بجای لم دادن روی مبل دست همسر یا اگر مجرد هستید یکی از اعضای خانواده را گرفته در هوای ازاد قدمی بزنید.


هر 3 ساعت یکبار چیزی بخورید:اصلا نیازی نیست که چیزی نخورید تا مانکن شوید زیرا دارید کار خود را دشوار میکنید چون بدن را وادار به ذخیره کالریها میسازید.پس وعده هارا فزایش داده با حجم کم وفیبر زیاد تا به نتیجه مطلوب برسید و متابولیسم بالا رود.
اب تگری بخورید:زیرا هم باعث سیری میشود هم بدن را برای اینکه به دمای متعادل برسد وادار به سوزاندن کالری میسازد.
وقتی سرپا هستید حرکات کششی پاانجام دهید:انجام حرکات کششی پا حتی برای 5دقیقه بدن را وادار به سوزاندن کالری می سازد.


کارهای دستی را فراموش نکنید:فقط در یک جمله تمام کارها را با لوازم برقی انجام ندهید.
5دقیقه به خود استراحت دهید:وقتی سر کار هستید مدام روی صندلی ننشینید بلکه گاه گداری بلند شوید و قدمی بزنید.
تحرک داشته باشید:همیشه وقت خودرا صرف خوابیدن یا نشستن نکنید و از بدن خود کار بکشید تا تنبل نشود.