پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

چندین حدیث زیبا از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع)

مجموعه : مذهبی
چندین حدیث زیبا از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع)
 
احادیثی از حضرت محمّد (ص) و امام جعفر صادق (ع)


میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر دوستداران جهان عدل و رحمت ، عزت و غیرت ، صلح و شرافت ، آزادی و برابری ، صداقت و راستگویی ، وحدت و یکرنگی مبارک باد.

در این مطلب احادیثی گهر بار از پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق (ع) گردآوری شده است.

 حضرت محمّد (ص) :

برترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با توست (کنزل العمال، 66)

…………………………………….
 حضرت محمّد (ص) :

هر گاه بنده دروغ بگوید، از بوى گندى كه پدید آورده‏است، فرشته به مسافت یك میل از او فاصله گیرد.
دروغ، درى از نفاق(5122/11؛ الترغیب والترهیب: 597/3)

…………………………………….

حضرت محمّد (ص) :

دروغ، درى از درهاى نفاق است. (5122/11؛ كنزالعمال: 8212)

…………………………………….
حضرت محمّد (ص) :

دروغ، چه جدّى و چه شوخى آن، درست نیست. همچنین درست نیست كه مرد به فرزند خود وعده‏اى بدهد وبه آن عمل نكند. همانا راستگویى، به نیكى رهنمون مى‏شود و نیكى به بهشت هدایت مى‏كند و دروغ به‏ناراستى و انحراف مى كشاند و ناراستى و انحراف به آتش رهنمون مى شود. (51260/11؛ كنزالعمال: 8217)

……………………………………

 حضرت محمّد (ص) :

واى بر كسى كه براى خنداندن مردم دروغ بگوید، واى بر او، واى بر او. (5126/11؛ كنزالعمال: 8215)

…………………………………….

حضرت محمّد (ص) :

ناتوان ترین مردم كسى است كه از دعا كردن ناتوان باشد. (1646/4؛ امالى طوسى: 89)

…………………………………….

 حضرت محمّد (ص) :

خداوند عزّ و جل نفرت دارد از مردى كه در خانه‏اش بر او حمله كنند و او نجنگد. (6874/14؛ عیون اخبارالرضا)ع): 28/2)

…………………………………….

حضرت محمّد (ص) :

زیرك‏ترین شما كسى است كه بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد ودور اندیش‏ترین شما آماده‏ترینتان براى آن‏است. (1142/3؛ اعلام الدین: 333)

…………………………………….
حضرت محمّد (ص) :

نخستین كسى كه به دوزخ مى‏رود فرمانرواى قدرتمندى است كه دادگرى نكند و توانگرى كه حقوق مالى خودرا نپردازد و تهیدست متكبّر. (890/2؛ عیون اخبارالرضا)ع): 28/2)

…………………………………….
حضرت محمّد (ص) :

هر كه براى دیدن برادر مؤمن خود – و نه به قصد نیاز خواهى – به خانه او رود، از دیداركنندگان خدا انگاشته شود وسزاوار است بر خدا كه دیدار كننده خود را گرامى دارد. .(2276/5؛ بحار: 192/77)

…………………………………….
حضرت محمّد (ص) :

پیامبر خدا صلى الله علیه وآله بر دیوانه‏اى گذشت و پرسید: او را چه شده‏است ؟ عرض شد: او دیوانه است. فرمود: نه،او آسیب دیده‏است. دیوانه كسى است كه دنیا را بر آخرت برگزیند. (830/2؛ مشكاة الانوار: 270). 12. كیفر زورگویى زودتر از كیفر هر كردار زشت دیگرى دامنگیر انسان مى‏شود. (524/2؛ كافى: 327/2)

…………………………………….

حضرت محمّد (ص) :

خداوند متعال زیباست، زیبایى را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده‏اش ببیند. او فقر وفقرنمایى را دشمن دارد. (772/2؛ كنزالعمال: 1716)

…………………………………….

 امام جعفر صادق (ع):

هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.  (جهاد النفس، ص 83)

…………………………………….

امام جعفر صادق (ع):

شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید :در مواظـبـت بر اوقـــات نمـــازها ، در نگهدارى اسرارشان از دشمنان ما و در همدردى و کمک مالى به برادرانشان (میزان الحکمه، باب صفات الشّیعه)

…………………………………….

امام جعفر صادق (ع):

نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است.  (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

…………………………………….

امام جعفر صادق (ع):

از دو مسلمان كه به هم برخورد می كند آن كه دیگری را بیشتر دوست دارد بهتر است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 193

…………………………………….

امام جعفر صادق (ع): 

همه خیر در خانه ای نهاده شده و كلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند .   اصول كافی ، ج 3 ، ص 194

…………………………………….

امام جعفر صادق (ع):

چنان از خدا بترس كه گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند . اصول كافی ، ج 3 ، ص 110

…………………………………….

امام جعفر صادق (ع):

امیرالمؤمنین علیه السلام  می فرمود : بهترین عبادت عفت است . اصول كافی ، ج 3 ، ص 125

…………………………………….

 امام جعفر صادق (ع):

پیامبر خدا فرمود : هر كه گناهی را برای خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند. اصول كافی ، ج 3 ، ص 128

…………………………………….-
 امام جعفر صادق (ع):

خداوند متعال فرموده است : بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات به من دوستی نكند .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 129

…………………………………….
امام جعفر صادق (ع):

عبادت كنندگان سه دسته اند : گروهی خدای متعال را از ترس عبادت كنند و این عبادت بردگان است ، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت كنند و این عبادت مزدوران است . دسته ای خدای متعال را برای دوستیش عبادت كنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است . اصول كافی ، ج 3 ، ص 131

…………………………………….
امام جعفر صادق (ع):

اهل دوزخ از اینرو در دوزخ جاودان باشند كه نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا كنند و اهل بهشت از اینرو در بهشت جاودان باشند كه نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا كنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شدند ، سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود : بگو هركس طبق طریقه خویش عمل می كند . فرمود : یعنی طبق نیت خویش . اصول كافی ، ج 3 ، ص 135 – 136

…………………………………….

 امام جعفر صادق (ع):

سه چیز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 192

…………………………………….
 امام جعفر صادق (ع):

هر مؤمنی به بلائی گرفتار شود و صبر كند ، اجر هزار شهید برای اوست .

اصول كافی ، ج 3 ، ص