پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !

پرش از ساختمانی 26 طبقه در باهاماستكنیك یك عكاس بریتانیایی برای پخش كردن عكس مكان های مشهور شهر لندن روی مدار 360 درجه كره زمین

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !جشنواره گاوبازی سان فرمین در شهر پامپلونا در شمال اسپانیا

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !


عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !


عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !تمرین رزمی نیروهای پلیس نظامی چین

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !تورم وریدی پاهای یكی از دوچرخه سواران شركت كننده در مسابقه تور دوفرانس

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !


عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !پرواز هلی كوپترها در جریان یك نمایشگاه هوایی در كلمبیا

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !ساخت مجسمه گلی از سر نوزاد انسان برای یك فستیوال هنری درجاوا اندونزی

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !استفاده از سپر گاوی برای شكستن حلقه پلیس در جریان تظاهراتی در حیدرآباد هند. گاو در هند حیوانی مقدس شمرده می شود

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !مسافركش های موتوری كراچی پاكستان در حال استراحت

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !صدمات سیل به مدرسه روستایی در پاكستان. معلوم نیست دانش آموزان این مدرسه چگونه روی این تخته سیاه می نویسند و می خوانند؟

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !كودكان كارتن خواب در فیلیپین

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !لمس مجسمه مومی مدونا خواننده مشهور پاپ از سوی كودكان در موزه مجسمه های مومی مادام توسو در شانگهای

عکسهای دیدنی روز 20 تیر 90 !


 
سایت تفریحی پارس ناز