پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

بیوگرافی کامل از عباس غزالی

بیوگرافی کامل از عباس غزالی
 

عباس غزالی

 
بازیگر

تاریخ تولد: 1363تهران

 

ساکن: میدان فردوسی

تحصیلات: دیپلم ادبیات و علوم انسانی از دبیرستان پاسداران اسلام؛ 1379- 1378

 ، پیش دانشگاهی هنرستان مالك اشتر؛ 1380- 1379
 
 نمایش‌ها:

بازی در مجموعه تلویزیونی”انتظار سرخ” به كارگردانی”محمد درمنش”؛

 

شبكه 1؛ 1376

بازی در مجموعه تلویزیونی”زمان شوریدگی” به كارگردانی”محمدعلی

 

نجفی”؛ شبكه 1؛ 1376
بازی در مجموعه تلویزیونی”یونس” به كارگردانی”محمدرضا خالقی”؛ شبكه 2

؛ 1377

 

بازی در نمایش”غریب كوفه” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران، تالار

 

فرهنگ؛ 1377

بازی در مجموعه تلویزیونی”داستان یك شهر” به كارگردانی”اصغر فرهادی”؛

 

شبكه 5؛ 1378

بازی در مجموعه تلویزیونی”ستارگان زمینی” به كارگردانی”عباس مرادیان”؛

 

شبكه 2؛ 1378

بازی در مجموعه تلویزیونی”قصه‌های پدر” به كارگردانی”؟ بهزادی”؛ شبكه 2

؛ 1378

بازی در نمایش”یتیمان كوفه” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران، تالار

 

فرهنگ؛ 1378

بازی در نمایش”زیر باران آهنی” به كارگردانی”محمدصادق ملكی”؛ تهران،

 

تئاترشهر، تالار قشقایی(جشنواره دفاع مقدس)؛ 1379

بازی در نمایش”مظلوم اول” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران، تالار

 

فرهنگ؛ 1379

بازی در مجموعه تلویزیونی”ماه محبوب خدا” به كارگردانی”داود

 

توحیدپرست”؛ شبكه 2؛ 1379

بازی در مجموعه تلویزیونی”مظلوم اول” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛

 

شبكه 5؛ 1379

بازی در مجموعه تلویزیونی”سه، پنج، دو” به كارگردانی”مهرداد غفارزاده”؛

 

شبكه 2؛ 1380

بازی در مجموعه تلویزیونی”هفت آسمان” به كارگردانی”(؟) حسینی‌خواه”؛

 

شبكه 4؛ 1380

بازی در نمایش”مسافر كوفه” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران،

 

حوزه هنری؛ 1380

بازی در نمایش”شانه‌های خسته” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران،

 

حوزه هنری؛ 1381

بازی در مجموعه تلویزیونی”آن‌ها كه مانده‌اند” به كارگردانی”محمدمهدی

 

رسولی”؛ شبكه 2؛ 1381

بازی در مجموعه تلویزیونی”غنچه‌های سحر” به كارگردانی”محسن

 

محسنی‌نسب”؛ شبكه 2؛ 1382

بازی در نمایش”پدر خاك” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران، حوزه

 

هنری؛ 1382

بازی در نمایش”مسافر كوفه” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران،

 

حوزه هنری؛ 1383

بازی در فیلم سینمایی”دوشیزه” به كارگردانی”‌محمد درمنش‌”؛ شبكه 1؛ 1383

بازی در مجموعه تلویزیونی”خبرنگار” به كارگردانی”‌محمد حسن‌زاده‌”؛ شبكه 1

؛ 1383

بازی در مجموعه تلویزیونی”حضرت یوسف(ع)” به كارگردانی”فرج‌الله

 

سلحشور”؛ شبكه 1؛ 1384

بازی در فیلم تلویزیونی”آخرین نامه” به كارگردانی”مسعود اطیابی”؛ شبكه 1

؛ 1384

بازی در فیلم تلویزیونی”نسیم شمال، باد جنوب” به كارگردانی”مهدی

 

عسگرپور”؛ شبكه 5؛ 1384

بازی در فیلم تلویزیونی”تب عشق” به كارگردانی”علیرضا حاجی‌زده”؛ شبكه 3

؛ 1384

بازی در مجموعه تلویزیونی”یك خط سفید” به كارگردانی”محمد حیدری”؛

 

شبكه 1؛ 1384

بازی در نمایش”غریب كوفه(2)” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران،

 

حوزه هنری؛ 1384

بازی در نمایش”الرحیل” به كارگردانی”علیرضا طاهری”؛ تهران، تالار آسمان؛ 1384

بازی در نمایش”پس از غروب” به كارگردانی”حسین پرستار”؛ تهران، تالار

 

آسمان؛ 1384

بازی در نمایش”شهرآشوب” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران، حوزه

 

هنری؛ 1385

بازی در مجموعه تلویزیونی”عقیق” به كارگردانی”نوید محمودی”؛ شبكه 4؛ 1385

بازی در نمایش”دروازه ساعات” به كارگردانی”سیدجواد هاشمی”؛ تهران،

 

حوزه هنری، تالار مهر و همایش عاشوراییان؛ 1385

بازی در نمایش”مشق كاروان” به كارگردانی”علی سجادی”؛ تهران، دانشگاه

 

امیركبیر؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی”سفارت” به كارگردانی”محمد درمنش”؛ شبكه 1؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی”خاطرات فردا” به كارگردانی”مهرداد غفارزاده”؛ شبكه 2

؛ 1385

مجری برنامه تلویزیونی”مثبت عشق” به كارگردانی”محمد حسن‌زاده”؛

 

شبكه 5؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی”امانتداران ساجد” به كارگردانی”عباس مرادیان”؛

 

شبكه 2؛ 1385

بازی در فیلم تلویزیونی”نور پیامبران” به كارگردانی”عباس مرادیان”؛ شبكه 2؛

1385

بازی در فیلم تلویزیونی”وحدت” به كارگردانی”عباس مرادیان”؛ شبكه 2؛ 1386

دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی تهران برای نمایش”مقصد آن

 

بی‌گناه”؛ 1374 – 1373

دریافت جایزه بازیگری اول از بخش نوجوانان جشنواره كانون‌های تهران برای

 

نمایش”خنجر”؛ 1378 – 1377

دریافت جایزه بازیگری اول از بخش نوجوانان جشنواره دفاع مقدس برای

 
نمایش”زیر باران آهنی”؛ 1379-1378