جستجو در پارس ناز

تصاویری از جشن پر هیجان مکزیکی ها

تصاویری از جشن پر هیجان مکزیکی ها

هر سال دوستداران آتش بازی در مکزیک گرد هم می آیند و دست به کارهای خطرناکی می زنند که هر کسی جرات حضور در این مکان را ندارد. این جشنواره ۹ روز به طول می انجامد.
تصاویر زیر توسط توماس بریر آمریکایی گرفته شده است.

تصاویری از جشن پر هیجان مکزیکی ها
 

تصاویری از جشن پر هیجان مکزیکی ها
 

تصاویری از جشن پر هیجان مکزیکی ها
 

تصاویری از جشن پر هیجان مکزیکی ها