جستجو در پارس ناز

احادیث ویژه روزه داری

مجموعه : مذهبی
احادیث ویژه روزه داری


1-پایه هاي اسلام

قال الباقر علیه السلام:
بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، علی الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه.
امام باقر علیه السلام فرمود:
اسلام بر پنج چیز استوار اسـت، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت «رهبری اسلامی».فروع کافی، ج 4 ص 62، ح 1

———————————————————-
2-فلسفه روزه

قال الصادق علیه السلام:
انما فرض الله الصیام لیستوی بـه الغنی و الفقیر.
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین گونه دارا و ندار «غنی و فقیر» مساوی گردند.
مـن لا یحضره الفقیه، ج 2 ص 43، ح 1

———————————————————-
3-روزه آزمون اخلاص

قال امیرالمومنین علیه السلام:
فرض الله … الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق امام علی علیه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرد تا بـه وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.
نهج البلاغه، حکمت 252

———————————————————-
4-روزه یاد آور قیامت

قال الرضا علیه السلام:
انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا علی فقر الاخر.
امام رضا علیه السلام فرمود:
مردم بـه انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و بـه واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.
وسائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10

———————————————————-
5-روزه زکات بدن

قال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل شیئی زکاة و زکاة الابدان الصیام.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
برای هر چیزی زکاتی اسـت و زکات بدنها روزه اسـت.
الکافی، ج 4، ص 62، ح 3

———————————————————-
6-روزه سپر آتش

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
الصوم جنة مـن النار.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
روزه سپر آتش «جهنم» اسـت. «یعنی بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.»
الکافی، ج 4 ص 162

———————————————————-
7-اهمیت روزه

الصوم فی الحر جهاد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
روزه گرفتن در گرما، جهاد اسـت.
بحار الانوار، ج 96، ص 257

———————————————————-
8-روزه نفس

قال امیرالمومنین علیه السلام
صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.
امیرالمومنان علی علیه السلام فرمود:
روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست.
غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64

———————————————————-
9-روزه واقعی

قال امیرالمومنین علیه السلام
الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل مـن الطعام و الشراب.
امام علی علیه السلام فرمود:
روزه پرهیز از حرامها اسـت همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز میکند.
بحار ج 93 ص 249

———————————————————-
10-برترین روزه

قال امیرالمومنین علیه السلام
صوم القلب خیر مـن صیام اللسان و صوم اللسان خیر مـن صیام البطن.
امام علی علیه السلام فرمود:
روزه قلب بهتر از روزه زبان اسـت و روزه زبان بهتر از روزه شکم اسـت.
غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80

———————————————————-
11-روزه چشم و گوش

قال الصادق علیه السلام
اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک.
امام صادق علیه السلام فرمود:
آنگاه کـه روزه می‌گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تـو هم روزه دار باشند.«یعنی از گناهان پرهیز کند.»
الکافی ج 4 ص 87، ح 1

———————————————————-
12-روزه اعضا و جوارح

عن فاطمه الزهرا درود الله علیها
مـا یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.
حضرت زهرا علیها السلام فرمود:
روزه داری کـه زبان و گوش و چشم و جوارح خودرا حفظ نکرده روزه اش بـه چـه کارش خواهد آمد.
بحار، ج 93 ص 295

———————————————————-
13-روزه ناقص

قال الباقر علیه السلام
لا صیام لمن عصی الامام و لا صیام لعبد ابق حتی یرجع و لا صیام لامراة ناشزة حتی تتوب و لاصیام لولد عاق حتی یبر.
امام باقر علیه السلام فرمود:
روزه این افراد کامل نیست:
1 – کسیکه امام «رهبر» را نافرمانی کند.
2 – بنده فراری تا زمانی کـه برگردد.
3 – زنی کـه اطاعت شوهر نکرده تا این کـه توبه کند.
4 – فرزندی کـه نافرمان شده تا این کـه مطیع شود.
بحار الانوار ج 93، ص 295.

———————————————————-
14-روزه بی ارزش

قال امیرالمومنین علیه السلام
کم مـن صائم لیس له مـن صیامه الا الجوع و الظما و کم مـن قائم لیس له مـن قیامه الا السهر و العناء.
امام علی علیه السلام فرمود:
چـه بسا روزه داری کـه از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره اي ندارد و چـه بسا شب زنده داری کـه از نمازش جز بی خوابی و سختی سودی نمیبرد.
نهج البلاغه، حکمت 145

———————————————————-
15-روزه و صبر

عن الصادق علیه السلام فی قول الله عزوجل
«واستعینوا بالصبر و الصلوة »
قال: الصبر الصوم.
امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل کـه فرموده اسـت: از صبر و نماز کمک بگیرید، صبر، روزه اسـت.
وسائل الشیعه، ج 7 ص 298، ح 3