جستجو در پارس ناز

فال متفاوت چای

فال متفاوت چای
 
كمی درباره فال چای :

فال چای كه قدمتی 3 هزار ساله دارد یكی از روش های رایج و مورد علاقه آینده نگری است كه در حال حاضر نیز برای طالع بینی و همچنین در محافل دوستانه به عنوان سرگرمی از آن استفاده میشود .

اساس این فال نیز مثل اغلب روش های دیگر طالع بینی بر این باور استوار است كه ضمیر برتر با راهنمایی كردن دست و كنترل ارتعاشات آن اشكال و علایمی را كه برای جواب دادن به پرسش مان لازم است، ایجاد میكند.

در مورد این فال گفته شده است كهبرای افراد تازه كار مشاهده نقوش ایجاد شده و نتیجه گیری از آنها كار نسبتا دشواری است ولی با اندكی تجربه این كار آسانتر میشود تا حدی كه به گفته بعضی از طالع بینان برای یك فالگیر با تجربه خواندن تفاله های چای با خواندن كتاب معمولی هیچ فرقی ندارد.

 


 

طریقه انجام فال چای :

برای انجام این فال به یك فنجان دهان گشاد سفید رنگ و یك زیر فنجانی سفید و بدون نقش احتیاج دارید.

(برای سهولت مشاهده جزییات علایم شكل گرفته) استكان های معمولی برای این كار مناسب نیستند.

در واقع فنجان با شیب ملایمی كه دارد باعث میشود تفاله ها بر روی دیواره آن چسبیده و ایجاد نقوش ،حروف و علایم كنند.

برای اینكه علایم واضح و قابل تشخیص باشند چای مورد استفاده نباید زیاد شكسته و به اصطلاح خاكه باشد.

استفاده از یك صافی برای بدت آوردن مقداری چای درشت شاید فكر بدی نباشد.

بهتر است به جای قوری معمولی از كتری استفاده كنید چون قوری از ورود تفاله های چای به فنجان جلوگیری میكند.

پس از نوشیده شدن چای توسط شخصی كه برایش فال گرفته میشود، فنجان باید در دست چپ (در صورتی كه شخص چپ دست است این كار باید با دست راست انجام شود)

 

سه مرتبه موافق عقربه های ساعت چرخانده و سپس به دقت بر روی زیر فنجانی واژگون شود. توجه كنید كه به غیر از تفاله مقدار كمی از چای (مایع) نیز در ته استكان باقی مانده باشد كه موقع چرخاندن آن تفاله ها كاملا پخش و پراكنده شوند . از شخصی كه برایش فال میگیرید بخواهید كه هنگام چرخاندن فنجان به سوالی كه برایش مطرح است فكر كند.

 

حدودا یك دقیقه صبر كنید تا مایع باقی مانده به داخل فنجان برگشته و باعث از بین رفتن نقوش ایجاد شده شود. حالا فنجان را به آرامی و بادقت برگردانده و علایم ایجاد شده را تفسیر كنید.

 

 

تفسیر فال چای :
نقوش و علایمی كه در اكثر مواقع با آنها برخورد خواهید كرد عبارتند از: اشیاء ، حیوانات ، گیاه از قبیل گل و درخت ، اشكال هندسی از قبیل دایره و مثلث و مربع ، حروف و اعداد. اهمیت علایم به اندازه و محل قرار گرفتن شان‌ بستگی دارد.

به عنوان مثال پرنده علامت خبری است كه باید منتظرش ماند . حالا اگر این پرنده كوچك باشد خبر كم اهمیت و اگر بزرگ باشد مهم است.

از نظر محل و قرار گرفتن ، دهانه فنجان معرف آینده خیلی نزدیك میانه فنجان معرف آینده دور تر و ته فنجان معرف آینده خیلی دور است.

از زیر فنجانی هم میتوانید برای اطلاعات تكمیلی استفاده كنید.برای این كار از همان شخص بخواهید كه زیر فنجانی را مثل خود فنجان سه بار چرخانده و آن را به آرامی واژگون كرده و حدودا یك دقیقه صبر كنید تا مایع كاملا خارج شود.

چگونگی تفسیر مثل فنجان است و از نظر زمانی لبه آن معرف آینده دور ، میانه آن معرف آینده نزدیك و ته آن معرف آینده خیلی نزدیك است.

 

 

چند قائده كلی :
حروف بزرگ معرف مكان و حروف كوچك معرف اسم شخص است.

بعنوان مثال اگر حرف "ش" بزرگ داده شود ممكن است منظور شیراز باشد و اگر كوچك دیده شود اشاره به حروف اول اسم شخص شده است.

اعداد میتوانند به تاریخ مربوط باشند كه محل قرار گیری اعداد میتواند به تخمین كمك كنند.

فرضا اگر عدد 7 در دهانه فنجان قرار گرفته علامت هفت روز ، در میانه علامت هفت هفته ، و در ته میتواند علامت هفت ماه باشد.

از اشكال هندسی به طور كلی مثلث نشانه مثبت بودن جواب ، دایره علامت موفقیت و مربع نوعی اخطار است.

جمع شدن تعدادی نقطه در اطراف یك علامت نشانه پول و سود است.

ایجاد خط توسط به هم پیوستن نقاط (تفاله های چای) علامت مسافرت است.

اگر در فنجان و زیر فنجانی هیچ علامت به خصوصی وجود نداشت از شخصی كه برایش فال میگیرید كه بعدا مجددا اقدام به انجام فال كند.

گربه ، وزغ ، مار ، تقاطع ، اسلحه و علامت پیك (ورق های بازی) علامت غم یا بد شانسی است.

گل ، درخت ، میوه ، ماه ، ستاره، دایره و لنگر كشتی نشان دهنده موفقیت و شادی هستند