جستجو در پارس ناز

چگونگی گرفتن فال به وسیله ی تاس

چگونگی گرفتن فال به وسیله ی  تاس
 
برای انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و همچنین صفحه ای شبیه به تصویر زیر احتیاج دارید. برای تهیه این صفحه می توانید دایره ای به قطر ۳۵ سانتی متر بر روی کاغذ رسم کرده و سپس آن را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنید.

 

 

 

چگونگی گرفتن فال به وسیله ی  تاس

 

هر كدام از این قسمت ها ( خانه ها ) به موارد بخصوصی مربوط هستند. طاس ها باید با دست چپ و از فاصله کمی بر روی صفحه ریخته شوند که بر حسب وضعیتی که قرار می گیرند می توانند یک ، دو و یا سه خانه را اشغال کرده و عددی از یک تا شش برای آن خانه نشان دهند.
 
 
 
اعداد یک تا شش معانی مختلفی دارند که معنی هر عدد به موارد و مسائل آن خانه مربوط می شود. همچنین مجموع آنها ، اعداد بین ۳ تا ۱۸ نیز در تفسیر منظور می شود.
 
 
 
سه : مسائل غیر منتظره
جالب
 
چهار : مشاجره. عدم توافق. ناخوشنودی
مشاجره
 
پنج : امكان براورده شدن یك ارزو یا خواسته
 
شش : امكان از دست دادن پول یا مادیات دیگر
 
هفت : تاخیر در امور مالی. رسوایی
 
هشت : رفتار بدون تفكر كه ممكن است باعث ایجاد مشكل شود
 
نه : ازدواج ، جشنی كه شما هم در ان شریك هستید
 
ده : پیشرفت در كار. امكان بچه دار شدن
 
یازده : مسافرت یكی از عزیزان یا نزدیكان
 
دوازده : دریافت یك نامه یا پیغام مهم
 
سیزده : ناخوشنودی و ناراحتی
 
چهارده : دریافت كمك از نزدیكان
 
پانزده : لزوم احتیاط و مراقبت در رفتار یا گفتار تان
 
شانزده : یك مسافرت مطلوب و مفید
 
هفده : تغییرات احتمالی در برنامه های جاری
 
هجده : موفقیت و خوشنودی در اینده نزدیک
 
 
 
خانه هفتم : همسر – ازدواج – معشوق – روابط جنسی – همدستی و همکاری – مسابقات و رقابت ها – قرارداد های قانونی که متعهد می شوید – مجادله و دعوا – هر فرد ناشناخته ای.
 
خانه هشتم : رنج – خطر – مرگ – جراحی – قرض – مالیات – نیروهای ماورا طبیعه – میراث ( غیر از والدین ).
 
خانه نهم : مذهب – فلسفه – معرفت – درک – مطالعه – هنر – آموزش و پرورش – ادبیات – نشر – رویاها – آینده نگری – کشورهای خارجی – سفرهای دور.
 
خانه دهم : وضعیت شغلی تان – موقعیت اجتماعی – استخدام – دادگاه – قاضی – افراد مهم ( از نظر شغلی ) – وضعیت جغرافیایی – آب و هوا.
 
خانه یازدهم : دوستان – لذت های معنوی – آرزو ها و امید ها – منابع کمک – جبهه های سیاسی.
 
خانه دوازدهم : دشمنان – مشکلات و مشقات – گرفتاری – دردسر – محدودیت – افراد یا چیزهایی که از آنها میترسید – رمز و راز – بیمارستان – حیوانات بزرگ.
 
یک : عدد یک علامتی مساعد و موافق محسوب می شود
 
دو : لزوم تلاش برای كسب موفقیت
 
سه : موفقیت و پیروزی
 
چهار : ناراحتی و ناخوشنودی
 
پنج : اخبار خوب
 
شش : عدم اطمینان و یقی