جستجو در پارس ناز

جشن پر نور و صدا و نماد پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
روز جشن ملی فرانسه، (به فرانسوی: La fête nationale française)‏ جشنی است که از سال ۱۸۸۰ در ۱۴ ژوئیه هر سال برگزار می‌شود. این جشن نمادی از پایان حکومت پادشاهی است. این روز در فرانسه تعطیل رسمی است.
برای برپایی جشن در این روز، سربازان در طول خیابان شانزلیزه رژه می‌روند و مراسم آتش بازی در شب‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ژوئیه برگزار می‌شود.
 
در مراسم امسال برای 30 دقیقه آتش بازی 600 هزار یورو هزینه شد.

 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)
 

جشن پر نور و صدا و نماد  پایان حکومت پادشاهی فرانسه (عکس)