پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رویاهایی که میبینیم چگونه هستند؟

رویاهایی که میبینیم چگونه هستند؟

برای این سوال به سختی میتوان پاسخی تک جمله ای پیدا نمود ، با این حال باید بتوانیم بر خصیصه اساسی رویاها تاکید کنیم و احتمالا خصیصه ی اساسی چیزی است که در تمام رویاها مشترک است.

وقتی که فرد به حالتی از آرامش میرسد، در واقع به نوعی درک وی از محیط پیرامونش کمتر میشود و ممکن است در آن حالت حادثه یا اتفاقی را مشاهده کند که خبری از آینده یا وضعیت فعلی وی میدهد و نتیجه گیری از آن در گشودن گرهها و مشکلات شخصیتی اهمیت بسزایی دارد.

در این حالت، ارتباط با سامانه فکر کاهش می یابد و مرکز توجه به مراتب بالاتر هدایت میشود و ارتباط با هر یک از مراتب سبب به وجود آمدن رویاهای خاصی میشود.

اولین چیزی که قطعا در تمام رویاها مشترک است این است که ما در جریان رویاها ، خواب هستیم و رویا دیدن همان فعالیت ذهنی در حین خواب است.

چیزی که از جهاتی با فعالیت ذهنی در حالت بیداری شباهت هایی دارد ولی از سوی دیگر، با تفاوت های بزرگی نیز تمییز داده میشود.

رویا میتواند ما را از خواب بیدار سازد؛ اغلب وقتی خود به خود یا به اجبار از خواب بیدار میشویم حس میکنیم رویا دیده ایم ؛ پس به نظر میرسد رویاها حالت حد واسط بین خواب و بیداری باشند.

در این جا توجه ما معطوف خواب میشود ، خواب مسئله ای فیزیولوژیکی یا بیولوژیکی است که هنوز در مورد ماهیت آن اختلاف زیادی وجود دارد و حالتی است که در آن نمیخواهیم چیزی از جهان خارجی بدانیم و توجهمان را از جهان خارجی برمیگردانیم و با کناره گرفتن از جهان خارجی و دور نگه داشتن خود از تحریکات آن به خواب میرویم ، همچنین وقتی به خواب میرویم که از تحریکات آن خسته شده باشیم.

وقتی میخواهیم بخوابیم به جهان خارجی میگوییم : مرا آسوده بگذار، میخواهم به خواب بروم و برعکس، بچه ها میگویند : هنوز نمیخواهم بخوابم؛ خسته نیستم و میخواهم کارهای دیگری هم بکنم ، بنابراین به نظر میرسد هدف بیولوژیکی خوابیدن تجدید قوا و ویژگی روان شناسی آن به تعلیق درآمدن توجه به جهان خارجی باشد.

ارتباط ما با دنیایی که ناخواسته به آن پا گذاشته ایم به گونه ای است که به نظر می رسد تاب این که آن را بلاانقطاع تحمل کنیم، نداریم پس هر از چند گاهی به این حالت یا همان حالت اقامت در رحم برمیگردیم.

به هر صورت شرایطی که برای خود مهیا میکنیم بسیار به شرایط درون رحمی شباهت دارد : گرم، تاریک و دور از تحریکات محیطی.

برخی از ما در حالت خواب طوری میچرخیم و فشرده میشویم که وضعیتی بسیار مشابه آن حالتی که در رحم داشتیم پیدا کنیم و چنین به نظر می رسد که دنیا هنوز حتی ما بزرگسالان را به طور کامل به مالکیت خود درنیاورده و فقط دو سوم ما را از آن خود کرده است؛ یک سوم بقیه ما هنوز به دنیا نیامده است.

هر صبح که از خواب برمی خیزیم گویی مجددا متولد شده ایم و در حقیقت وقتی میخواهیم از حالتمان بعد از خواب صحبت کنیم میگوییم انگار دوباره به دنیا آمده ایم.

 

 

نکات جالب و مهم در مورد رویاها

خواب دیدن… رویا… خواب نما… بختک… کابوس … اینها لغاتی هستند که همه ما کم و بیش با آنها آشناییم و یکی از موضوعات ساده زندگی ماست.

همه ما این منبع عظیم را ساده می انگاریم و خیلی از ما نمی دانیم که اطلاعاتی که در برخی خواب ها به به ذهن ما می آید هشدار های آینده هستند.

میخواهم به گونه ای جدید به صورت فهرست وار نکاتی را در باره خواب و رویا بگویم ، اگرچه هر یک از بندهای زیر خود دنیایی مطلب است :

» همه ما هر شب خواب میبینیم و در چند دقیقه اول بعد ا ز خواب تقریبا تمام اطلاعات فراموش میشود.

توصیه همه مکاتب باطنی مبتنی بر رویا بینی حفظ و احترام به رویاست ، روان شناسان میگویند کنار تخت خود قلم و کاغذ بگذارید و بعد از بیدار شدن هر چه که میتوانید بنویسید زیرا این عمل یعنی یادداشت خواب بسیار روش خوبی است و نتایج خوبی دارد.

 

» رویا حامل اطلاعاتی از جهان ما و جهان های موازی و زمان های مختلف است که به ضمیر ناخود آگاه ما می آید ، این اطلاعات از سطوح بالا تر آگاهی جهانی به ما القا میشوند اگر بهره بگیریم و بفهمیم معجزاتی شگرف را میتوانیم در زندگی بوجود آوریم.

 

» تمام ادیان ابراهیمی جایگاهی خاص برای رویا بینی دارند و همواره در کتب آسمانی اشاراتی به رویا بینی شده است و در بسیاری موارد رویا بینی یکی از ویژگی های الهی انسان و راهی برای ارتباط با ملکوت است.

در اسلام جایگاه خاصی برای رویا های صادقه قرار داده شده است و در برخی موارد از آن در حد وحی به مومنین اشاره شده است.

 

» مکاتب باطنی و اسرار گرا عمیقا به رویا بینی و دریافت رویا تاکید دارند.

مکتب تولتک که توسط کارلوس کاستاندا در سطح جهانی منتشر شد و مذهب اکنکار که توسط پال تویچل جهانی شد دو مورد از مکاتب اسرار گرا هستند که رویابینی جز لاینفک دریافت باطنی افراد در آنها میباشد.

 

» از لحاظ روان شناسی خواب پیام های ضمیر ناخود آگاه است که حاصل از سر برآوردن امیال سرکوفته و پس زده است که به زبان سمبل و نشانه در خواب نشان داده میشوند.

یافته های اخیر روان شناسان و فراروان شناسان حاکی از این مطلب است که رویا فراتر از آنی است که قبلا توسط فروید شرح داده شده است ، در بسیاری از موارد روان شناسان نمیتوانند ویژگی های ماورایی رویا را با تئوری ها ی کنونی شرح دهند.

خواب هایی که می بینیم باید تعبیر شود و به نظر من از کنار هیچ رویایی نباید آسان گذشت ، کتب تعبیر خواب متعددی در دسترس هست و برخی افراد نیز در این باب تخصص دارند.

 

» تحقیقات متخصصان مغز و اعصاب در سراسر جهان برای یافتن ماهیت الکترو-شیمیایی مغز در خواب و رویا هر چند پیشرفت زیادی کرده است اما بسیاری از سوالات در این باب و ایجاد ارتباط و پل بین ماورا خواب و رویا و عملکرد مغز هنوز در پس پرده ابهام است.

 

» بررسی کابوس در هر سه جهت بررسی ماورایی ، روان شناسی ، مغز و اعصاب ادامه دارد و هر یک نظر به خصوص دارد ولی همه بررسی های نتایج تقریبا مشابهی دارد .

کابوس بستگی مستقیمی به شیوه زندگی انسان دارد و از استرس ، واپس زدگی و عقده ها ناشی میشود و یک نسخه بسیار جالب و کار آمد این است که هر گاه در خواب با جانور یا موضوعی ترسناک مواجه شدی به جای فرار با او مقابله کن و با این جنگ خودت را از هرگونه مشکل روانی رها خواهی کرد.

 

» رویا بینی کنترل شده گونه خاصی از رویا دیدن است که شخص در آن آگاه هست که خواب میباشد و اعمل ارادی انجام میدهد و میداند تمام سناریو دروغین است ، رویا بینی کنترل شده یکی از مباحث فوق العاده جالب در موضوع رویاست که طرفداران بسیاری دارد.

تجربه شخصی این مسئله به من نشان داد رویا بینی کنترل شده در برخی موارد میتواند ترسناک باشد و در برخی حالات تقریبا میشود گفت کشف مرز بیداری و خواب بسیار دشوار میشود.

تجربه ارتباط با روح یک متوفی که مرگ او در ذهن ما حک شده است به ما کمک میکند بفهمیم خواب هستیم.

خیلی نشانه ها هست که بفهمیم خوابیم : ! ساعت ها در خواب معمولا یا از کار افتاده اند یا این که فقط یک عقربه دارند !! به هر نوشته بنگری و سرت را برگردانی و دوباره ببنی نوشته تغییر میکند !!! دستشویی و توالت در خواب فاقد حریم پوششی است !!!! حرکت در خواب به کندی صورت میگیرد انگار در خواب داری در آب راه میروی!!! تغییر مکان در خواب به سرعت انجام میشود و مکان و زمانی متفاوت از لحظه ای قبل میروی و … میتوانی بسیاری از موارد بالا را از کتب رویا بینی و افرادی که در این باب کار کرده اند یاد بگیرید.

 

» برخی رویاها انرژی شفا بخشی دارند و بسیاری از ارواح متعالی در عالم خواب بر بیماران وارد میشوند و آنان پس از بیداری شاهد شفا یافتن بیماری خود بوده اند.

بسیاری از موارد فوق در بین شیعیان دیده شده است ، ارواح متعالی خود را معرفی نمیکنند و به همین دلیل افراد اسامی مورد نظر خود را میگذارند .

"استاد رویا" ارواح متعالی هستند که در رویا بر افراد نازل میشوند و برای بهبود زندگی یا ایمان افراد پیام هایی قوی میدهند و یاد آنها همیشه در ذهن فرد میماند .

ارواح متعالی و استادان رویا یکی از نعمت های خداوند متعال برای ماست ، همان طور که ارواح شیطانی و درک آنها مصائب بی شماری را برای ما به وجود می آورند ، تجربه درک هر دو این ارواح به من نشان داد که درک روح شیطانی تا چه حد وحشتناک و درک ارتباط با ارواح متعالی تا چه حد زندگی ما را بهشتی میکند.

 

» هر برنامه ای که قبل از خواب به ضمیر ناخود آگاه داده شود به نحو اعجاب انگیزی در آینده اجرا می شود ؛ جملات تاکیدی و تصویر سازی قبل از خواب از فعالیت های فردا و یا در نظر داشتن ساعت بیدار شدن بدون کوک کردن ساعت به دقت مورد قبول ضمیر ناخود آگاه قرار میگیرد و اجرا میشود.

 

» قبل از این که به خواب کامل برویم و یا این که کامل از بستر برخیزیم حالتی بین خواب و بیداری هست که حواس ما تقریبا در مرحله اگاهی و هوشیاری بیداری قرار دارد اما رویا هایی کوتاه و منقطع همراه با صدا می بینیم که معمولا مشوش و پراکنده است و گاهی همراه با تنش هست.

در این مرحله معمولا درک این که خواب هستیم یا بیدار بسیار دشوار است و شاید بسیاری از رویاها را در این مرحله ببینیم که ناشی از پردازش اتفاقات پیرامون ما باشد مثلا برنامه رادیویی که اطراف ما روشن است.

 

» بنا بر عقیده مکاتب مبتنی بر متافیزیک ، روح ما از در زمان خواب از بدن جدا میشود و به پرواز در جهان های بالاتر حرکت میکند و کسب اگاهی میکند اما به واسطه وجود تار های نقره ای که قابلیت گستردگی بینهایت دارند به بدن متصل اند و اگر این رشته ها قطع شود شخص میمیرد.

کالبد اختری یا همان روح ، اگر به واسطه تحریک حواس شخص خوابیده نیاز به برگشت سریع به بدن داشته باشد شخص در خواب می بیند که از جایی سقوط میکند و قبل از برخورد بر زمین از خواب بر می خیزد که همراه با عرق کردن و تپش قلب است و در این حالت اضطراری کالبد اختری به بدن وارد میشود و احساس بدی به فرد دست میدهد.

 

» گاهی اوقات در خواب می بینیم که بیدار شده ایم ولی بعد از چند دقیقه می بینیم که آن موضع رویا بوده است و ما به واقع خواب بوده ایم انگار دوبار از خواب بیدار شده ایم.

در برخی موارد تشخیص این که در خواب دیده بودیم که از خواب بیدار شده ایم بسیار دشوار است و در این حالت کالبد اختری خارج از بدن بوده است به بلند شدن از جا پرداخته است و ما یقینا احساس بیداری کرده ایم .

ما در کالبد اختری حواس کاملی داریم و به همین دلیل باور داریم بیدار شده ایم و گاهی اوقات می بینیم بیداریم ولی نمیتوانیم حرکت کنیم و علت آن است کالبد اختری هنوز کاملا وارد بدن نشده است و به همین دلیل آگاهی داریم اما توان حرکت نداریم.

بسیاری از موارد این حالت همراه با سنگینی قفسه سینه و کتف و پشت همراه است که تقریبا در تمامی ملل از آن تعبیر یکسانی میشود همان چیزی که در فرهنگ ما به بختک تعبیر میشود.

 

» ارتباط با دیگران در رویا و یا ورود به رویای دیگران و کلا تاثیر بر رویاهای دیگران امری است که نباید از پوشش اهل صدق خارج شود و به دست نااهلان بیفتد به همین دلیل در این باره نمی نویسم.

 

» با تمریناتی خاص میشود کالبد اختری را آگاهانه از بدن خارج کرد و در حالت هوشیاری به سفر با روح پرداخت که به آن برون فکنی کالبد اختری گفته میشود .

 

» » » سایت های متعددی در باب تمرینات برون فکنی وجود دارد اما من شخصا" این تمرینات را توصیه نمیکنم چون ممکن است خطرناک باشد و موجب اختلالات روانی شود.