پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چرا خداوند زن ها را خلق کرد؟

مجموعه : مطالب طنز
چرا خداوند زن ها را خلق کرد؟

چرا خداوند زن ها را خلق کرد

*خدا میدونست كه مانند یك باغبون ، آدم برای پیدا كردن ابزارهاش نیاز به كمك داره

*خدا میدونست كه آدم به كسی برای مقصر دونستش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره

* همونطور كه درانجیل آمده است : برای یك مرد خوب نیست تنها بماند

 

*خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه، هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره…

*خدا میدونست كه آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره

*خدا می دونست ادم ،آدم بشو نیست

 

* خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.

*خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.

*خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!

 

و به عنوان دلیل شمار ه یك

* خدا به آدم نگاه كرد و گفت : من بهتر از این هم می تونم خلق كنم….