پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)

زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 هند به راستی که سرزمین عجایب است.

به گزارش پارس ناز، در حالی که شاه-زادگان و بازماندگان پادشاهان در میراث مادی اجداد خود غرقند و به راحتی زندگی می کنند، همسر یکی از نوادگان آخرین امپراتور هند با فقر در زاغه زندگی می کند.

بنا بر این گزارش، در حالی که اجداد شوهر سلطانه بیگم در کاخ های مجلل زندگی می کردند و در حالی که آنها بیش از یک امپراتوری پهناور و ثروتمند حکومت می کردند؛ او در یک حلبی آباد در حومه کلکته به سر می برد. این بانو می گوید: شوهر من،مرحوم محمد بدر بخت، پسر جمشید بخت و نوه جوان بخت بود و برای من دشوار است که از کسی یاری بخواهم. ما داریم زندگی می کنیم؛ اما فقط خدا می داند چگونه.

مغول ها بیش از سه قرن بر هند حکم راندند و به دست بریتانیاییان برافتادند. آثاری که از آنان به جا مانده، جزء مهمی از هند امروز است. ا

 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)
 
زندگی عجیب شاهزاده هند (عکس)