پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شعر زیبای روز عرفه

مجموعه : مذهبی
شعر زیبای روز عرفه

شعر زیبای روز عرفه

ای امیر عرفه بی تو صفا نیست که نیست

بی تو در آن عرفه عشق و وفا نیست که نیست

 

ای امیر عرفه یوسف زهرا مهدی

حاجتی غیر ظهورت به خدا نیست که نیست

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

یک نخ از جامه احرام تو ما را کافیست

نه که ما را همه خلق جهان را کافیست

 

پسر حضرت نرگس به جمالت نازم

گوهر مهر تو ما را ،به دو دنیا کافیست

 

در منی یا به حرم یا عرفات یا مشعر

لحظه ای یاد کنی از من شیدا کافیست

 

گر تو راضی شوی از من،همه روزم عرفه است

نامه ای گر شود از سوی تو امضا کافیست

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

کعبه زیباست بشرطی که تو در کعبه درآیی

به حرم تکیه نهی رو به عالم بنمایی

 

خواستم تا که دعایی بکنم بهر ظهورت

چه دعایی بکنم یوسف زهرا تو دعایی

 

………………………………………….

 

عرفه جوشش عشق است و نوای ازلیست

عرفه سوز تمنای حسین  بن علیست

 

عرفه رابطه عشق حسین است و خدا

پیشگفتار مناجاتگه کرب و بلا

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

حاجیان جمعند دور هم همه

پس کجا رفته حسین فاطمه

 

حاجیان رفتند یکسر در منی

پس چرا او رفته سوی کربلا

 

او به جای موی سر،سر می دهد

قاسم و عباس و اکبر می دهد

 

سعی حج او صفا با خنجر است

مروه اش قبر علی اصغر است

 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

عرفه آمد و من باز مصفا نشدم

حاجی معتکف یوسف زهرا نشدم

 

همه گشتند سفید و دل من هست سیاه

باز هم شکر خدارا که پیش خلق رسوا نشدم

 

در روز عرفه التماس دعا از همه