پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خانم وزیر هندوستان این بار قربانی تویتر شد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
خانم وزیر هندوستان این بار قربانی تویتر شد (عکس)
همسر وزیر کشور هند در هتلی در دهلی در حالی که به قتل رسیده بود یافت شد.خانم سوناندا پوشکار گفته می شود طعمه خبرهای تویتری شده است.یک سری کامنتها در تویتر قرار گرفته بود که بیان می نمود خانم سوناندا با یکی از روزنامه نگاران پاکستانی رابطه جنسی دارد.وزیر کشور هند آقای شاشی ترور در سال 2010 با خانم سوناندا که در دبی بزینس داشته است آشنا شده است.روز چهارشنبه درصفحه تویتر آقای وزیر کامنتهایی از سوی کاربران قرار گرفت که نشان می داد خانمش با یکی از روزنامه نگاران پاکستانی به نام مهر طهرار روابط جنسی دارد.به گزارش پلیس او در یکی از هتل های 5 ستاره دهلی در حالی که به قتل رسیده بود یافت شد.
 

 
 
 
اختصاصی پارس ناز