پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پس‌ لرزه‌ های افشاگری مجری عربستانی در برنامه زنده!!

مجموعه : مجله خبری روز
پس‌ لرزه‌ های افشاگری مجری عربستانی در برنامه زنده!!
سلمان العوده از مبلغان سعودی، به افشاگری داود الشریان مجری معروف عربستانی درباره مفتیان سعودی و تحریک مردم برای شرکت در جهاد دروغین در سوریه، به شدت واکنش نشان داد.داود الشریان در یکی از قسمت های برنامه ساعت هشت با داود" گفته بود: سلمان العوده، محمد العریفی و سعید البریک، پهلوان پنبه های تویتر هستند که فرزندان ما را تحریک کرده و آن ها را راهی جهاد کردند. اینان از زمان حمله به افغانستان تاکنون در قبال کشته شدن فرزندانمان مسئولند.

الشریان سپس با استناد به اظهارات صالح الفوزان عضو هیئت علمای ارشد عربستان که سوریه را منشأ فتنه خوانده و بر ضرورت اجتناب از گرفتار شدن در آن، تاکید کرده بود، خاطر نشان کرد: سلیمان العوده، محمد العریفی، سعد البریک و محسن العواجه بدون در نظر گرفتن این فتوا، همچنان گرد این فتنه گشتند و به فریب فرزندانمان ادامه دادند. این افراد باید محاکمه شوند زیرا فرزندانمان را گرفتار جنگ های کافرانه ای کردند که نه آغازگر آن مشخص است، نه پایان آن.

 


الشریان سپس ادعای جهاد بودن جنگ در سوریه را به سخره گرفت و خطاب به مفتیان سعودی گفت: خواهش می کنم به ما رحم کنید و اگر می خواهید کسی را به بهشت بفرستید، از فرزندان خودتان شروع کنید یا خودتان در این راه پیش قدم شوید تا ما به پیروی از شما گام برداریم.وی سپس به "عدنان العرعور" که معروف ترین آتش بیار معرکه در سوریه است، اشاره کرد و گفت: چرا کسی نمی پرسد، العرعور که همواره بر طبل جنگ می کوبد، ناگهان از کجا سر برآورد و چطور به مهمان ثابت شبکه های دینی و مذهبی تبدیل شد؟

سلمان العوده، به عنوان یکی از کسانی که نام او در این افشاگری ها مطرح شده است، در واکنش به الشریان، چند عکس و مطلب از صفحه تویتر خود را به عنوان گواه مطرح کرد که در آن ها به عربستانی ها درباره عزیمت به جنگ در سوریه هشدار داده است.وی سپس عذرخواهی علنی الشریان یا اثبات خلاف خلاف این مطلب را خواستار شده و تهدید کرده بود که در غیر این صورت آماده محاکمه شدن در دادگاه باشد.

 
 
باشگاه خبرنگاران