پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دادگاه جوان خلافکار را به بیگاری متهم کرد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
دادگاه جوان خلافکار را به بیگاری متهم کرد (عکس)
دوربین های مخفی در خیابان لنکشایر ایالت ویگان امریکا درگیری دو جوان را ثبت نمودند که به بیگاری فرد حمله کننده منجر شد.جوان 22 ساله در این تصاویر دیده می شود که به سمت جوان دیگر به نام برایان گالاگر حمله ور شده و مانند توپ فوتبال ضربه ای به سر جوان می زند و سپس صحنه را ترک می کند.گلاگر در حالی که خم شده تا بند کفش خود را سفت نماید از سوی زاوجا لاوز مورد حمله واقع می شود.
 

 
دادگاه فرد خلافکار را به 4 ماه زندان و همچنین پرداخت 600 پوند جریمه در حق مضروب متهم می نماید.به گزارش پارس ناز او همچنین از سوی دادگاه مجبور است 250 ساعت برای گالاگر بدون دریافت یک ریال دستمزد بیگاری نماید. زاوجا لاوز 22 ساله گفته می شود از شب گذشته در حال خوردن مشروب بوده و صبح که پا به خیابان گذاشته است مرتکب جرم شده است.
 

دادگاه جوان خلافکار را به بیگاری متهم کرد (عکس)

 
اختصاصی پارس ناز