پارس ناز پورتال

قاصدک 24

معدن بسیار زیبا زیر زمین (عکس)

معدن بسیار زیبا زیر زمین (عکس)
صدها متر زیر زمین، معدن نمکی در روسیه وجود دارد که دیواره ها مالامال از موج و تنوع رنگ است.ورود به این معدن برای افراد ممنوع است.افراد با مجوز دولت حق ورود به این معدن زیبا را دارند.شهروند روسی به نام میخائیل این تصاویر را گرفته است.
 

 

معدن بسیار زیبا زیر زمین (عکس)
 

معدن بسیار زیبا زیر زمین (عکس)
 

معدن بسیار زیبا زیر زمین (عکس)
 

معدن بسیار زیبا زیر زمین (عکس)
 
 
 
اختصاصی پارس ناز