پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مسابقه برهنگی در بین دختران جوان در سوپرمارکت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
مسابقه برهنگی در بین دختران جوان در سوپرمارکت (عکس)
 
این روزها انجام حرکاتی تحت نام نک نامینیشن در بین افراد و جوانان باب شده است.دختر 19 ساله به نام ربکا داگلی به سوپرمارکت اسدا واقع در شهر فوستر پارک ایالت لستر وارد می شود.او در حالی که کت پشمی به تن دارد در فروشگاه شروع به قدم زدن می نماید و هنگامی که به جلوی قفسه میوه و تره بار می رسد کمی تامل نمود و سپس شروع به لخت شدن می نماید.
 

مسابقه برهنگی در بین دختران جوان در سوپرمارکت (عکس)

دوستانش در حالی که از او فیلمبرداری می نمایند قوطی مشروبی را از جیب دراورده و سر می کشد.در بازی دیوانه وار نک نامینیشن افراد یکدیگر را ترغیب می نمایند مشروب را با انجام حرکات زننده جدید  بنوشند و این کار همچنان تکرار می شود تا به نفر اخر می رسد.
 

مسابقه برهنگی در بین دختران جوان در سوپرمارکت (عکس)

 
اختصاصی پارس ناز