پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختری که همراه سه برادر خود رکورد عجیبی زد + عکس

دختری که همراه سه برادر خود رکورد عجیبی زد + عکس
تمامی 4 فرزند ماریو و انجی گویلاین ( Mario and Angie Gaulin ) به نام های سارا ( Sarah ) زاده ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۱ کریستوفر ( Christopher ) زاده ۲۴ فوریه ۱۹۸۳ جاشوا ( Joshua ) زاده ۲۵ اکتبر ۱۹۸۷ و برندان ( Brendan ) زاده ۱۳ ژولای ۱۹۸۹ همگی زاده کانادا، همگی به صورت زال به دنیا آمدند که رکورد بیشترین خواهر و برادر زال در جهان را دارا می باشند.
 

برادران گویلاین

 

همچنین جورج و مینی سسلر ( George and Minnie Sesler ) دارای 8 فرزند بودند، که  4 پسر بزرگتر آنها با نام های جان ( John ) زاده ۶ آگوست ۱۹۲۱ – ۱۸ اکتبر ۱۹۸۶ و جورج ( George ) زاده ۶ آگوست ۱۹۲۱ – ۲۸ فوریه ۱۹۸۸ که دوقلوهای همسان بودند و همچنین دو برادر دیگر با نام های کرمیت ( Kermit ) زاده ۱۷ فوریه ۱۹۲۳ – ۶ ژانویه ۲۰۰۵ و کنت ( Kenneth ) زاده ۳۱ مارچ ۱۹۲۴ – ۱۲ فوریه ۱۹۹۹ ، هر چهار تا زاده آمریکا و دارای چشم های آبی و موهای سپید بودند.