پارس ناز پورتال

قاصدک 24

افتتاح جالب یک دستشویی توسط دختران هندی + عکس

افتتاح جالب یک دستشویی توسط دختران هندی + عکس
دستشوئی به طور غیر قابل تصوری به معضلی برای هندی ها تبدیل شده، و از یک موضوع شخصی به یک مشکل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. در گزارش های بانک بین المللی میزان خسارت هند از کمبود دستشوئی ۵۴ میلیارد دلار می باشد.به گزارش پارس ناز کمبود دستشوئی به وی‍ژه در روستاها تا جایی است که وجود دستشوئی در خانه داماد به یکی از شرایط خانم ها در ضمن عقد تبدیل شده است.در زیر تصاویر یک دستشویی برای خانمها رو می بینید که به صورت نمادین توسط تعدادی دختر هندی افتتاح می شود.