پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کسی با این خصوصیات تنها یک بار در قرن متولد می شود

کسی با این خصوصیات تنها یک بار در قرن متولد می شود
تولدهای دوران کودکی همیشه احساس خاصی دارند ولی تولد کیام موریا به راستی که منحصر به فرد بوده و یک بار در قرن رخ می دهد.به گزارش پارس ناز پسرکی اهل آلاباما تاریخ تولدش در نجوم بسیار غیر معمول شده است چرا که وی در ساعت 12 و 12 دقیقه روز دوازدهم و ماه دوازدهم سال 2012 ، دوازده ساله شد. والدین موریا در ابتدا متوجه این تطابق زمانی نشدند تا اینکه به گزارش نیک صالحی دو هفته بعد از تولد پسرشان فرم گواهی تولد را پر کردند.از آن جالب تر آنکه کیام در حقیقت باید در ماه فوریه 2001 به دنیا می آمد یعنی ماه دوم سال ولی او تقریبا هشت هفته زودتر از موعد و در ماه دسامبر به دنیا آمد.