پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند

جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند

جنازه سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند پارس ناز :سارقی در حین دزدی یک دستگاه کولر گازی بر اثر برق گرفتگی فوت می کند و جنازه اش در همان حالت تا ساعت ها باقی می ماند.

 
جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند
 
جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند