پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد

این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد در ماه گذشته، حدود 30 هزار پناهنده از طریق مقدونیه برای یافتن زندگی بهتر به غرب اروپا مهاجرت کرده اند که این سفر سختی و چالش های زیادی برای آنها به همراه داشته است. ایستگاه راه آهن کوچک جوگلیا در مرز یونان، دارای ظرفیت تنها 20 مسافر است که این روزها هزاران نفر از طریق آن به شمال اروپا سفر می کنند.
 
این ایستگاه دارای تنها یک سرویس بهداشتی است که برای استفاده کارکنان بوده و تمام روز قفل است و امکانات جایگزین نیز غیر قابل استفاده هستند. مهاجران پس از عبور از مرز با پای پیاده به این ایستگاه می رسند و از طریق قطار به مرز صربستان یا مرزهای دیگر می روند. این قطار نارنجی که از دهه 1960 کار می کند به نام مستعار گورباچف شناخته شده است که هزینه بلیط آن برای هر نفر 6 یورو است.
 

این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد
این قطار زندگی جدیدی برای پناهندگان در نظر دارد