پارس ناز پورتال

قاصدک 24

علت خودکشی این زن ایرانی نامعلوم است

علت خودکشی این زن ایرانی نامعلوم است

علت خودکشی این زن ایرانی نامعلوم است زن جوانی به طرز دردناکی خودش را از بالای پل استقلال مشهد به پایین پرت کرد. تلاش های مردم برای جلوگیری از اقدام این زن جوان بی فایده بود.

 

علت خودکشی این زن ایرانی نامعلوم است

علت خودکشی این زن

علت خودکشی این زن ایرانی نامعلوم است