پارس ناز پورتال

قاصدک 24

رونمایی جواهری در دل بیابان + عکس

رونمایی جواهری در دل بیابان + عکس

رونمایی جواهری در دل بیابان ، “وادی قلت”، نام منطقه ای باستانی در کرانه باختری رود اردن و نزدیک دریای سیاه بوده و متعلق به قرن چهارم میلادی می باشد که توسط مسیحیان ارتدکس رومی ساخته شده و به عنوان جواهری در درون بیابان شناخته شده است.

رونمایی جواهری در دل بیابان + عکس

رونمایی جواهری در دل بیابان + عکس

رونمایی جواهری در دل بیابان + عکس