پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اس ام اس های جدید غریبه شدن غمگین

اس ام اس های جدید غریبه شدن غمگین

اس ام اس های جدید غریبه شدن غمگین 

غمگین ترین اس ام اس هاي غریبه شدن فاز غم را می‌توانید در

آلبوم گلچین شده زیر دنبال نمایید و و برترین جمله هاي دلنوشته را بخوانید.

 

به یاد غریبه هایي که مرا فهمیدند عزیز.
و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن 
درود اي ساکن کوچه هاي تنهایی بن بستم؟!
منم غریبه ترین، آشنا یادت هست؟!
ما که در قفسیم، خبر از دوست نداریم
دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم
#
#
#
#
اس ام اس غریبه بودن
نه پهلوان بودی, نه گردن کلفت محل!
اماوقتی کنارم بودی;
درمقابل نگاه چپ غریبه ها;
چه پنآه امنی بود برایم..
حضورت…
#
#
#
#
اس ام اس غریبه عاشقانه
پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم !… اما… خود بی من با غریبه ها کوچ کرد …
#
#
#
#
اس ام اس غریبه غمگین
اي غریبه
آروم قدم بردار
این دل همش
خرده شیشه هست
از بس ک شکسته
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن
تنت بوی غریبه گرفته، سگ هاي محله بی علت پارس نمی‌کنند
#
#
#
#
اس ام اس غریبه بودن
قدیما ارتباط داشتن با پسر غریبه واسه دختر ننگ بود!
الآن غیر اجتماعی بودن محسوب میشه!
راستی همین حالا حالمون بهتره
یا گذشته؟!!
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن پیامک هاي غریبه بودن
آهای غریبه…
اونیکه تو دستاته بازیچه نیس…
دله منه…
هواست باشه چطور کوکش می کنی
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن 
آهای غریبه…
صدایی هست که سال ها بعد می‌شنوم، صدایی گرم و آشنا فریاد می زند:
ببخش مرا دیر رسیدم
تو سهم من بودی نه آغوش خاک
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن غمگین
یعنی باید باور کنم
که تا ابد برام فقط یه غریبه اي
که شاید
گاهی
از دور ببینمت…
شنیدن صدات هم
که شد رویا…
این یعنی یه حقیقت خیلی تلخ و غیر قابل تغییر
#
#
#
#
اس ام اس غریبه بودن
تا تو را یار گرفتم
همۀ خلق غریبه گشتند
#
#
#
#
اس ام اس غریبه عاشقانه
اي غریبه به من فخر مفروش روزی برای خود کسی بودم..
روزگار مرا آن گونه کرد
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن اخیر
یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یه غریب آشنا دلو جونمو ربود
اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همۀ وقت} باهام بمون
#
#
#
#
اس ام اس غریبه بودن
مادرت تو را می‌بیند
خواهرت، پدرت، مردم غریبه
هزار نفر تو را می‌بینند
همه ي تو را می‌بینند
آن وقت،
من که دوستت دارم
من که از همۀ اکثر دوستت دارم
تنهایم
#
#
#
#
اس ام اس غریبه اخیر
تو شرایط سخت رو دوستای نزدیکت حساب باز نکن
تو این شرایط غریبه ها اکثر کنارتن
#
#
#
#
اس ام اس غریبه بودن
من از یاد میبرم
تو بر باد می‌روی
من از دست می‌دهم
تو از دست می روي
غریبه اي می‌آید
آشنایی میرود
من رها می‌شوم
و. تو در بند
من از حماقت تو در خاطرات
به خاک میسپارمت نارفیق
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن
اي که مدت هاست بامن نیستی / من همانم که با او زیستی…

رنج هایم را شنیدی باز هم / عاقبت گفتی اي غریبه کیستی
#
#
#
#
اس ام اس غریبه شدن غمگین
چه خوشگل گفتم دوستت دارم
چه صادقانه پذیرفتی
چه فریبنده آغوشم برایت باز شد
چه کودکانه همه ي چیزم شدي
چه زود به دلیل یک کلمه مرا ترک کردی
چه نا جوانمردانه نیازمندت شدم
چه حقیرانه واژه غریبه خداحافظی سراغم آمد
و من چه