پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این خانم عجیب با حیوانات زندگی می کند

این خانم عجیب با حیوانات زندگی می کند

این خانم عجیب با حیوانات زندگی می کند

به گزارش سایت تفریحی پارس ناز شاید وقتی بشنوید خانمی در کشور انگلیس اسب و الاغی را به عنوان حیوان خانگی خود انتخاب کرده زیاد تعجب نکنید اما وقتی بشنوید که این خانم واقعا این دو حیوان بزرگ را در خانه اش نگهداری می کند تعجب می کنید.

این خانم عجیب با حیوانات زندگی می کند

او این دو حیوان را که می گوید از دوستان صمیمی او محسوب می شوند ، با عشق در خانه اش بزرگ می کند و همین باعث شده تا مدافعان حقوق حیوانات از این زن قدر دانی کنند ولی شهرداری شهر انگلیس وقتی از این ماجرا با خبر شد ، از او خواسته تا هر چه زود تر آنها را به یک استبل در حیاط خانه اش ببرد و یا آنها را به باغ وحش تحویل دهد.

این خانم عجیب با حیوانات زندگی می کند