پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دختر خانواده سلطنتی ژاپن باید پسر می شد

دختر خانواده سلطنتی ژاپن باید پسر می شد

دختر خانواده سلطنتی ژاپن باید پسر می شد 

خانواده سلطنتی ژاپن این روزها از لحاظ روحی حال خوشی ندارند. عروس و دختر آن ها با مشکلات روحی شدید مواجه شده اند. ماساکو که مغز متفکر وزارت امور خارجه ژاپن محسوب می شد در سال 1993 با ناروهیتو پسر ارشد پادشاه فعلی ژاپن پیوند زناشویی بست. ناروهیتو پادشاه بعدی ژاپن است.

 

ماساکو که تا قبل از ازدواج مهم ترین وظایف سیاسی را بر عهده داشت به دلیل وارد شدن به دربار سلطنتی حالا حق رای دادن را هم نداشت.در سال های اخیر اخبار زیادی درباره فشارهای روحی بیش از اندازه دربار بر روی ماساکو شنیده شد، دربار سلطنتی از او نوزاد پسر می خواست اما او چند بارداری ناموفق را پشت سر گذاشت

 

و در نهایت در سال 2001 دختری به دنیا آورد که آیکو نام گرفت. بر طبق قوانین باستانی ژاپن، زنان نمی توانند به مقام سلطنت این کشور برسند.فشارها وقتی بر روی ماساکو بیشتر شد که جاری او نوزاد پسری به دنیا آورد تا او با وجود منع موکد پزشکان باز هم باردار شود اما فرزند او سقط شد

 

این در حالی بود که بارداری می توانست به قیمت جان خودش هم تمام شود. دربار سلطنتی ژاپن بر اساس قوانین متحجرانه و عاری از منطق از او پسر می خواست و نزدیک بود جان وی به خطر بیفتد. ماساکو به تدریج افسرده و عزلت نشین شد. ماساکو به دلیل باردارهای ناموفق کم کم به شرایط بد روحی رسید، او بانویی بود که به جرم پسر زا نبودن تا مرز دیوانگی پیش رفت.

 

حالا پس از گذشت سال ها آزار و اذیت روحی حالا نوبت به دختر اوست. آیکو دختر پادشاه آینده ژاپن 14 سال دارد. او به دلیل پسر نبودن حق رسیدن به تاج و تخت را نخواهد داشت و پسر عموی 11 ساله او با بهره گیری از امتیاز پسر بودن ولیعهد بعدی ژاپن است. اخیرا گزارشی درباره اوضاع روحی بسیار بد آیکوی 14 ساله منتشر شده است.

 

بلایی که بر سر مادر او آمد حالا برای آیکو تکرار می شود. این دختر نوجوان به دلیل فشارهایی که مادرش تحمل کرده و بی مهری هایی که از سوی خاندان متحجر سلطنتی ژاپن دیده بسیار افسرده و گوشه گیر است. آیکو با کوچک ترین واکنش عصبی مدت ها خانه نشین می شود و تب می کند. آیکو نیز مانند مادرش علاقه ای به حضور در انظار عمومی ندارد و وحشتی در وجودش نهادینه شده.

 

دربار سلطنتی ژاپن حجم زیادی از نادانی را از عهد باستان حمل می کند، چیزی که باعث شده در هزاره سوم و در حالی که بخش مهم فناوری ها و اختراعات پیشرفته جهان در ژاپن انجام می شود هنوز پسر از دختر ارزش بیشتری داشته باشد. آیکو قربانی بعدی دربار سلطنتی ژاپن است.

 

دربار ژاپن به مانند عهد باستان زنان و دختران را بی اهمیت و بی ارزش می داند و آنها را تا مرز دیوانگی و جنون پیش می برد.