پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک روز جهانی دختر را مرور میکنیم. از سال 2012 روز 11 اکتبر بعنوان روز جهانی دختر گرامی داشته می شود، این از جانب سازمان ملل متحد اعلام شده و تمام کشور هـای جهان دراین روز برنامه خاصی برای دختران و هم چنین ایجاد برابری جنسیتی برگزار می‌کنند. در ادامه و بـه مناسبت فرارسیدن روز جهانی دختر عکسها و متن هایي رابه اشتراک میگذاریم. 

 

عکس تبریک روز جهانی دختر 1401

 

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

آرزو کردم خدا را گوهری

سالم و زیبا نگارین اختری

بر سرم او ریخت یکدنیا گهر

داد مـا را او زرحمت دختری

دختری مانند گل زیبا و پاک

از همه ی ناراستی‌ها او بری

او گل کاشانه مـا می شود

میکند بر ماهتاب او سروری

لطف حق شامل شده بر حال مـا

می‌گشاید یک بـه یک بر مـا دری

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس نوشته روز جهانی دختر

بوی بهشت می‌شنوم از صدای تـو

نازکتر از گل اسـت گلِ گونه هاي تـو

اي در طنین نبض تـو موزیک قلب مـن

اي بوی هر چـه گل نفس آشنای تـو

اي صورت تـو آیه و آیینه ي خدا

حقا کـه هیچ نقص ندارد خدای تـو

صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر

آورده ام کـه فرش کنم زیر پای تـو

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

دختر کـه باشی گیسوانت رود جاریست

قلب درون سینه ات هم یک قناریست

دختر کـه باشی دست تـو یعنی نوازش

دختر کـه باشی شانه هایت، استواریست

دختر کـه باشی گاه می خندي و گاهی

آب و هوای چشم‌هات ابری بهاریست

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

شعر تبریک روز جهانی دختر

دختر کـه باشی خنده بر لب داری اما

پشتش کمی اشک و شکایت گه‌گداریست

دختر پر از شور اسـت شیرین اسـت دختر

دختر همیشه آن کسیکه دوست داریست

دختر تمام سهمش از دنیا، زمین، عشق

دل بی‌قراری بی‌قراری بی‌قراریست

می‌جنگد و میگرید و می‌میرد آرام

دختر شهید عشق‌هاي انتحاری ست

آفريننده برای زینت عرش افریدَش

دختر میان آفرینش شاهکاریست

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

شهزاده شیرین مـن! برخیز

امروز روز توست، جادو باش!

از پشت پستوی غزل، امشب

بیرون بیا… زیباترین قو باش!

در راه رفتن هات دقت کن!

نازک قدم بردار!… «آهو» باش!

شعری بخوان از دفتر خیام

با شهریار عاشقت، «تا» کن!

همراه مولانا بـه رقص آی و

با شمس تبریزی غزل گو باش!

تا شاعرانت مست برخیزند،

شوری برانگیزان، هیاهو باش!

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

عکس و متن تبریک روز جهانی دختر ۱۴۰۱ + عکس پروفایل روز جهانی دختر 1401

خنده بر لب دارد و نوری بـه چشم

با نگاهش میکند افسونگری

مـن چـه خوشبختم کـه دارم دختری

دختری زیبا رخی تاج سری

او شده نور دو چشمان پدر

میفروشم فخر بر انس و پری

بارالهی لطفت از حد شد فزون

باز هم کردی تـو بنده پروری

دوست دارم تا بگویم بشنود

حرف دل با شعر زیبای دری

دخترم زیبا گلم اي عشق مـن

در نگاهم از همه ی عالم سری

کاش می ‌شد تا ببینی در دلم

کز همه ی خوبان عالم برتری

مـن برایت آرزو دارم همه ی

خوبی و پاکی و نیکو اختری