پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

کنترل خشم و عصبانیت هنگام رانندگی را بیاموزیم

کنترل خشم و عصبانیت هنگام رانندگی را بیاموزیم

کنترل خشم و عصبانیت هنگام رانندگی را بیاموزیم 

اینروزها طبق معمول مردم هنگام رانندگی پرخاشگری زیادی می‌کنند و رانندگی را همراه با عصبانیت انجام می‌دهند کـه بدترین نابهنجاری اجتماعی هست. درگیری‌هایی لفظی در خیابان یکی از عوامل تأثیرگذار در دعواهای فیزیکی هست. اتفاقی کـه اگر با نظارت خشم همراه نباشد گاه می‌تواند عواقب جبران ‌ناپذیری رابه بار بیاورد.

 

نه فقط هیچ ایرانی کـه هیچ آدمی در جهان وجود ندارد کـه طی سال‌هـای عمرش در کوچه، خیابان و مکان‌هـای عمومی هرازگاهی بدلیل پیش پا افتاده ترین موضوعات دچار درگیری‌هـای لفظی نشده باشد.حرف‌ها و عبارتی کـه اگر از سوی دو طرف ادامه پیدا کند ممکن هست بـه درگیری فیزیکی نیز منجر شود و گاه عواقبی داشته باشد

 

کـه نتیجه یک خشم غیرارادی هست. خشمی کـه اگر فقط و فقط برای چند ثانیه نظارت می ‌شد تلخی آن می‌توانست یک حس ناخوشایند زودگذر باشد. برای همین اگر در بین رفت‌وآمدهایتان چـه سواره و چـه پیاده مورد توهین‌هـای لفظی افراد غریبه قرار گرفتید میتوانید روش‌هایی رابه کار بگیرید کـه هم برایتان دردسرساز نیست و هم بـه‌طرف مقابلتان گوشزد میکند کـه کاری بکار شـما نداشته باشد.

 

خودتان بـه خودتان احترام بگذارید
این درگیری‌هـای لفظی طبق معمول موقع رانندگی یا حتی دریک برخورد ساده رخداد می‌افتد. برای همین اگر شـما هم دراین موقعیت قرار گرفتید یا با فردی مواجه شدید کـه ناروا حرف‌ها یا توهین‌هایی می‌کند کـه برای شـما قابل‌هضم نیست پیش از واکنش نشان دادن مقداری تأمل‌کنید.

 

طبیعتاً اولین احساسی کـه بـه سراغ شـما خواهد آمد احساس خشم خواهد بود.خشم از این‌کـه شان و شخصیت شـما مورد اهانت قرارگرفته هست.پس برای مراقبت اکثر از همان شأن و شخصیت، بجای ضد حمله از گذشته شخصیت خودرا پایین نکشید و سکوت کنید. بـه این فکر کنید

 

کـه شـما این حرف‌ها را از سوی فردی میشنوید کـه هیچ شناختی از او ندارید آدمی کـه احتمالا بـه لحاظ رتبه و نزاکت اجتماعی با شـما هم رده نباشد. پس بـه گفته معروف با او دهان بـه دهان نشوید.

 

همه وقت} تبسم بزنید
شمار زیادی از آدم‌هایی کـه در کوچه و خیابان شروع بـه بد و بیراه گفتن میکنند تمام هدفشان از این کار غمگین کردن و عصبی کردن شماست. پس شـما دو راه اکثر پیش رو ندارید یا با آن‌ها همراه شوید و دقیقاً همان احساسی را درونتان راه دهید کـه آن‌ها از شـما انتظار دارند و یا میتوانید دراین شرایط یک تبسم مادام العمر بر لب داشته باشید، بی‌گمان باشید و جوری رفتار کنید کـه نسبت بـه او و رفتارش بی‌اهمیت هستید.

 

از آن محل دور شوید
بعد از این‌کـه تصمیم بـه بی‌تخیلی گرفتید برای تمدد اعصاب و ثبات حال و هوایتان تا جایی کـه میتوانید خودتان را از فرد و محل مورد نظر دور کنید. چون این واکنش شـما نشان ‌دهنده این هست کـه نسبت بـه آن شخص و رفتار او بی‌اهمیت هستید. چون خشمگین شدن و واکنش تند شـما دقیقاً همان چیزی هست کـه طرف مقابل از شـما انتظار دارد.

 

اگر توانستید وارد مصاحبه شوید
درکنار همه این درگیری‌هـای لفظی بطرف مقابل هم نگاه کنید چون فارغ از کسانی کـه بی‌محابا و بی‌منطق شروع بـه توهین و اهانت می‌کنند می‌توان افرادی را پیدا کرد کـه رفتارشان نسبت بشما صرفاً عصبانیت و خشم هست بنابر این در برخورد با این‌گونه افراد مفید هست کـه شرایط و فرد

 

موردنظر را بررسی کنید و مشاهده نمایید کـه آیا می‌توانید با او وارد مصاحبه شوید یا نه! چون گاه همه این درگیری‌ها ناشی از سوءتفاهم‌هـای ساده‌ای هست کـه با یک گفت‌وگو و شفاف‌سازی مختصر قابل‌حل هست.

 

بـه عواقب کار فکر کنید
همه وقت} کوشش کنید کـه خشم را درونتان نظارت کنید بـه این فکر کنید کـه اگر در پاسخ فرد موردنظر وارد درگیری شوید احتمالاً این میزان از عصبانیت شـما خسارت‌هـای جبران ‌ناپذیری داشته باشد از درگیرهای فیزیکی تا ضرب و شتم یا حتی قتل. شمار زیادی از حوادث بزرگ از همین لحظات و عصبانیت‌هـای بـه ظاهر کوچک رخداد افتاده‌اند.