پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

بهترین عکس های تبریک روز معلم 1400 

12 اردیبهشت ماه مصادف است با شهادت استاد مرتضی مطهری که روز معلم هم نامگذاری شده است و میتوانید عکسهای آنرا در ادامه به همراه پیام هاي تبریک این روز مشاهده کنید. 

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

متن و اس ام اس تبریک روز معلم

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

معلم پارچه ي لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم
معلم عزیزم روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

عکس و جملات تبریک روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

دوستی
هدایت
نظم
علم
عشق
اعتماد
و آرامش را دریک شخص پیدا کردم
و او کسی نیست جز شما
معلمم روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

پهنه اي از بهشت و صدها اردیبهشت دیگر، در انتظارت

روزت مبارک استادو معلم عزیزم

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

اي معلم تو را سپاس : اي آغاز بی پایان ، اي وجود بی کران ، تو را سپاس .اي والا مقام ، اي فراتر از کلام، تورا سپاس. اي که هم چون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی
روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

معلم امانت داری است که امانت او غیر از همه ی امانت هاست، انسان امانت اوست
امام خمینی«ره»
اي بزرگ امانتدار تاریخ، روزت خجسته باد.

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

عکس نوشته تبریک روز معلم

در سپیده دم ازل ان زمان که سازندگی کائنات اغاز میگردید
و کتاب تکوین گشوده می‌شد اولین کلمه ایی که با قلم تقدیر
بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه ي زیبای استاد بود
و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت
همیشه ودر همه ی چیز استاد من هستید

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

انسان بزرگ نمیشود جز بوسیله فکرش
شریف نمی‌شود جز به واسطه رفتارش و قابل احترام نمی‌گردد جز به سبب اعمال نیکش.تقدیم بشما که شایسته احترامی . روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

عکس روز معلم +عکس روز استاد

در بین صدقه هایي که مردم میدهند، هیچ صدقه اي ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست
پیامبر اکرم«ص»
اي آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار هر روزت خجسته باد

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

میگویند اگر می خواهي به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری رابه او بیاموز. سپاسگزار معلمی چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن رابه من آموختید نه اندیشه‌ها را.

معلمم روزت مبارک.

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

اس ام اس تبریک روز معلم به همسرم

اي معلم تو را سپاس :
اي آغاز بی پایان ، اي وجود بی کران ، تو را سپاس
اي والا مقام ، اي فراتر از کلام، تورا سپاس.
اي که هم چون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

متن تبریک روز معلم

با این گچ عشق تخته ي جانم زن
خطّي ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس دراین کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن
روز معلم خجسته باد

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

اشعار تبریک روز معلم به همسرم

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته اي است که در طول تاریخ
در عرصه ي تعلیم و تربیت زیباترین جلوه هاي عشق و ایثار رابه نمایش گذاشته اند
روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

هتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه
یک روز بودن با یک معلم بزرگ است
معلم ، روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

اس ام اس تبریک روز معلم به پدرم

معلم عزیز
از شما ممنونم
چون از ما چیزی ساختید که امروز هستیم
شاگرد و دست بوس شما

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست
بلکه راهی را نشان خواهد داد
که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خودرا داشته باشد
روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

متن تبریک روز معلم به مادرم

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید
فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری «ره» و روز معلم گرامی و جاودانه باد

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

عارفان علـم عاشـق می‌شوند / بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می‌شود / هر که عاشق شد معلم میشود
روز معلم خجسته باد

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

پیام تبریک روز استاد و  روز معلم

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت .
خدا تو را میخواست و انتخاب حق خدا بود .
دانای عشق روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن رابه من آموخت ، نه اندیشه ها را 

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر بکار خوب دیگری بپردازد . چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است .
معلم شهید ، پزشک شریعتی

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

یادمه روز معلم در روی تخته سیاه کلاس نوشته بود:
معلم مانند شمعی است که می سوزد و دود میکنه

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

معلم اضیظم
عذ این که به من خاندن و نوشطن عاموخطی حذار بار اضط ممنونم !

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

تو ستاره پردازی ستاره هارا نقش میبندی جلا می دهي
ودر آسمان زندگی رها می‌کنی
و من ستاره ي کم سوی دست نشانده ي تو ام اي معلم
مرا روشن ترین ستاره ي عالم کن

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

نقش معلم در دلهاست و دیگری جای وی را نمی‌گیرد،
آن که دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.
عزیزم روز ۱۲ اردیبهشت روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

معلم خوبم روزنه هاي روشنی که توی ذهنم باز کردی
هنوز دنبال نور می‌گردد…روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

معلم هدفت عشق است و ایثار / هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

بهتر از هزار روز سخت کوشی و مطالعه
یک روز بودن با یک معلم بزرگ است
معلم ، روزت مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

پوستر تبریک روز معلم

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

کارت پستال تبریک روز معلم

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک

بهترین اشعار روز معلم +عکس تبریک روز معلم 1400 | عکس پروفایل روز معلم مبارک