پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است 

نیلوفر رحمانی دختر اهل افغانستان،توانسته عنوان زیباترین زن خلبان در جهان را از آن خود کند. وی با سختیهای موجود برای زنان در افغانستان به این جایگاه رسیده هست. روزنامه عامه پسند بیلد در کشور آلمان در اقدامی تازه عکسهایی از یک زن خلبان افغان به نامنیلوفررحمانی منتشر کرده و از وی بعنوان خوشگل ترین خلبان زن جهان یاد کرده هست.وی در نیروی هوایی افغانستان فعال هست و از پس از سقوط طالبان در این کشور شگفتی بزرگی هست

 

که یک زن در یگان نظامی و در سمت یک کاپیتان فعالیت نظامی می‌کند.وی نشان هاي مختلفی نیز به علت خدماتش دریافت کرده هست. به گزارش پارس ناز  نیلوفر رحمانی خلبان ۲۳ سالۀ جسور و شجاعی هست که در نیروی هوایی افغانستان خدمت می‌کند.وی تنها زن در افغانستان هست که در این حرفه مشغول به فعالیت هست.عکس هاي این زن شجاع و خوشگل را  با هم می بینیم

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

دختری که زیباترین زن خلبان در تمام جهان است

خلبانان زیبای جهان،زنان خلبان جهان،بهترین زنان خلبان در جهان،زنان خلبان در تمام جهان،خلبان هاي زن