پارس ناز پورتال

شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس

شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس

شب زفاف عروس و داماد لخت در ميان جمع +عکس

عروس و داماد مجبور شدند کاملا لباس هاي خود را درآورده و در جلوي چشم مهمانان اقدام به برقراري رابطه جنسي کنند. در يک اتفاق عجيب که گويا در چين زياد رخ ميدهد داماد و عروس در جلوي چشم مهمانان و به اصرار آنان اقدام به برقراري رابطه جنسي کردند!

 

لحاف قرمزي براي عروس و داماد پهن شد و هردوي آنان برهنه به زير لحاف رفتند . مهمانان مراسم که آنها را وادار به برقراري رابطه جنسي در جلوي چشمشان کرده بودند به گزارش پارس ناز با کمال بيشرمي لحاف را از روي عروس و داماد برداشتند تا مطمئن شوند آنها برهنه مشغول رابطه جنسي هستند!!!

 

اين عروس و داماد چيني جلوي چشم ميهمانان عروسي خود برهنه شدند و حجله خود را با رابطه جنسي در عروسي انجام دادند .

شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس

عروسي يکي از خاص ترين روزهاي زندگي هر پسر و دختر در دنياست که در تمام دنيا رابطه جنسي شب عروسي مهم ترين رابطه جنسي دختر و پسر است .رابطه جنسي عروس و داماد در شب عروسي يا به قول ما شب زفاف يا همان شب حجله داراي رسم و رسوم خاصي است که عروس و داماد طبق فرهنگ خود به انجام آن ميپردازند .

 

عروس و داماد چيني در شب عروسي خود جلوي چشم تمام ميهمانان عروسي حجله و رابطه جنسي برقرار کردند.عروس و داماد روي يک تخت خواب بزرگ و زير يک پتوي قرمز رنگ بزرگ برهنه شدند و در زير پتو جلوي ديدگان ميهمانان عروسي به برقراري رابطه جنسي پرداختند .
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس

البته همانطور که در تمام عروسي ها ديده ميشود برخي از ميهمانان عروسي که نزديکي بيشتري با عروس و داماد داشتند به شيطنت هايي پرداختند همانند اينکه با يک شيء بر روي عروس ميزدند و وي را مجبور به بغل کردن داماد ميکردند .
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس

يکي ديگر از ميهمانان نيز قصد بلند کردن پتو از روي عروس و داماد را داشت که از برهنگي عروس و داماد مطمئن شوند که چندين بار با تلاش عروس و داماد عقب کشيد اما در نهايت پتو را از روي عروس و داماد بلند کرد تا رابطه جنسي عروس و داماد برهنه کاملا پيدا شود .
شب زفاف عروس و داماد لخت در میان جمع +عکس

اين عروسي در شهر زيژوا چين برگزار شد که ميهمانان عروسي ، عروس و داماد را مجبور به برقراري رابطه جنسي کردند .با انتشار فيلم رابطه جنسي عروس و داماد در عروسي برخي دختران نظرات جالبي دادند .يک دختر چيني گفت که اين خيلي ترسناک است و من نميخواهم ازدواج کنم .دختر ديگري گفت نميتوانم اين فيلم را نگاه کنم .

 

شخص ديگري گفت اين مرد چطور ميتواند بخندد؟ کسي که لخت در برابر چشم همه ديده ميشود زن اوست!!از مردم چين در مراسم عروسي هاي خود عروس و داماد را مجبور به انجام بازي هايي ميکنند مثلا با گذاشتن شيء کوچکي در مکاني از لباس عروس و بستن چشمان داماد وداماد بايد با لمس بدن عروس شيء را پيدا کند و همه ميهمانان نيز نظارت ميکنند تا زماني که اين شيء پيدا شود .

 

مطالب مرتبط :

حتما بايد رابطه جنسي در شب اول عروسي انجام شود؟

اولين رابطه جنسي در شب زفاف هميشه دردناك نيست

نکاتي درباره شب زفاف و اولين رابطه جنسي