پارس ناز پورتال

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

 

گریان روضه ایم و عزادار فاطمه

عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه

جبران لطف مادریش را کجا توان

تا بی نهایتیم بدهکار فاطمه

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

روز شهادت حضرت فاطمه (س)

 

شهر مدینه غصه و غم دارد امشب

حال و هوایی پر ز ماتم دارد امشب

یک یاس پرپر دارد امّا خانه وحی

چشم علی اشک دمادم دارد امشب

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

متن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س)

 

الهي داد از اين دل داد  از اين دل

كنار قبر زهرا كرده منزل

بگو زهرا زجا خيزد ببيند

كه ا شك ديده كردخاك او گل

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

 جملات تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)

 

این شمع وقتی رفته سوسو رو به قبله

خورشید می تابد ازاین سو رو به قبله

وقت نماز فاطمه مانده ست عقلم

قبله به او رو کرده یا او رو به قبله؟

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

اس ام اس شهادت حضرت زهرا (س)

 

زهراست چراغ شب ظلمانی حیدر

زهراست طبیب تب طوفانی حیدر

زهراست پریشانِ پریشانی حیدر

زهراست به هر معرکه قربانی حیدر

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س)

 

گر نگاهی به ما کند زهرا

دردها را دوا کند زهرا

 بر دل وجان ما صفا بخشد 

گوشه چشمی به ما کند زهرا

کم مخواه از عطای بسیارش 

کآنچه خواهی عطا کند زهرا

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

مادرم خورد زمین و جگرم تیر کشید

از غم بال و پرش بال و پرم تیر کشید

چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست

تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

شهادت حضرت فاطمه (س)

 

ای وای مادر

دست به بازوت گرفتی دوباره

 ای وای مادر

درد پهلو گرفتی دوباره

 ای وای مادر

حالتون باز دوباره وخیمه

 ای وای مادر

بی تو حیدر تو این شهر غریبه

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س)

 

شد حرمت بیت خدا شکسته

خاکم به سر ، این در چرا شکسته

آل کسا در این سرا چو جمعند

شد حرمت آل کسا شکسته

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

 

عاقبت از بند غم شد خسته جان فاطمه

پرگرفت از آشیان مرغ روان فاطمه

گر بسوزد عالمى از این مصیبت نى عجب

سوخته یكسر زآتش كین آشیان فاطمه

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پیامک شهادت حضرت فاطمه (س)

 

می دهد بال و پر خسته جبریل خبر

پیشِ چشمان علی رفت ز دنیا کوثر

دور می کرد ز دُور و برِ خانه همه را

ماند، یک جمعِ یتیم و تنِ سردِ مادر

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

شعر شهادت حضرت فاطمه (س)

 

تب کرده ای دوباره مگر درد میکشی؟!

بانوی خانه ام چقدر درد میکشی

خورده به در سر تو و سردرد میکشی

سرپا نشو اگر که کمردرد میکشی

 

پیامک ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

شهادت حضرت فاطمه (س)

 

خونه بی تو سکوتش چه دردآوره توکه میدونی

غربت من کنار همین بستره تو که میدونی

بار خونه روی شونه ی مادره تو که میدونی

پاشو ای مادر 

گرچه شکستی هنوز گوهر این خونه ای