پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کارت پستال شهادت امام محمد تقی (ع)

مجموعه : کارت پستال
کارت پستال شهادت امام محمد تقی (ع)

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع» 

کارت پستال هـای زیبا به مناسبت شهادت امام نهم ما شیعیان امام جواد علیه السلام برای شما عزیزان آماده شده است. 

 

خورشید سپهر عدل و داد است جواد    سر لوحه دفتر رشاد است جواد

  در جود و سخا کسی به پایش نرسد    چون مظهر جود حق جواد است، جواد

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

عکسهای پوستر شهادت امام جواد «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

عکسهای شهادت امام جواد «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

عکسهای شهادت امام جواد «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت شهادت امام جواد «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

کارت پستال شهادت امام محمد تقی «ع»

پوستر شهادت امام جواد «ع»